สำหรับบ้าน คอนโด หรืออาคารต่างๆที่มีพื้นที่จำกัด หากต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือเพิ่มความสดชื่น สามารถทำได้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์กระถางสำหรับการจัดสวนหย่อม หรือสวนดาดฟ้า (Green Roof)

PlanterCell®130 ผลิตภัณ์กระถางสำหรับจัดสวนไม้ขนาดเล็ก เช่น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ผักสวนครัว หรือสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่; 

  • ตัวกระถางมีช่องสำหรับการกักเก็บน้ำ (Retention) ส่วนหนึ่งไว้เพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้ ทำให้ไม่ต้องรดน้ำบ่อย
  • มีรูสำหรับการระบายน้ำส่วนเกิน (Drainage) เพื่อปรับความสมดุลของระบบ ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี สามารถอยู่ได้นาน มีความสวยงามอยู่เสมอ
  • สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ ทำให้มีความสะดวกสบาย และสามารถปรับลูกเล่นได้มากขึ้น