การติดตั้งระบบแผ่นกันซึมหลังคา (Waterproofing Membrane) หากต้องติดตั้งร่วมกับแนวนกันความร้อน จะนิยมใช้วิธีการติดตั้งแบบสกรูเจาะยึด หรือ ที่เรียกว่า “Mechanical Fastening System” ซึ่งการติดตั้งแผ่นกันซึมแบบใช้สกรูเจาะยึด สามารถทำได้โดยการเลือกใช้สกรูที่มีความยาวกว่า Build-up ระบบเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น หากเราติดตั้งระบบแผ่นกันซึม ขนาด 1.2 mm. และฉนวนกันความร้อน 50 mm. บนหลังคา Fiber Cement ความหนา 18 mm. เราก็ต้องเลือกสกรูที่มีความยาวมากกว่า 1.2 + 50 + 18 = 69.2 mm. เป็นต้น

ทั้งนี้ การติดตั้งแผ่นกันซึม เนื่องจากบางครั้งเราอาจต้องติดตั้งในพื้นที่ที่ค่อนข้างสูง หรือ พื้นที่ที่มีลมแรง ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีการคำนึงถึงค่าแรงลมยกหาบ (Wind-uplift) เพื่อนำมาคำนวณปริมาณของสกรูเจาะยึดที่เหมาะสมกับแต่ละหน้างาน

ระบบสกรูเจาะยึดสำหรับระบบแผ่นกันซึมหลังคาที่ดี จะถูกออกแบบด้วยสกรูที่มีความทนทานต่อแรงลมยกหาบ รวมถึงมีความแข็งแรงทนทาน สามารถทนต่อแรงกดต่างๆได้ดี ซึ่งระบบสกรูเจาะยึด บางครั้งจะมีปลอกหุ้ม (Washer) ร่วมด้วย เนื่องจากตัวปลอกหุ้มนี้ จะช่วยในเรื่องความยืดหยุ่นของจุดเจาะยึด เนื่องจากในการติดตั้งแผ่นกันซึมหลังคาด้วยวิธีเจาะยึด จุดที่ถูกเจาะยึดจะถุูกติดตรึงไว้กับที่ ในขณะที่ตัวแผ่นกันซึมอาจมีการขยายตัวหรือหดตัวตลอดเวลา ตามสภาวะอุณหภูมิหรือภูมิอากาศ ตัวอย่างเช่น หากอากาศร้อน แผ่นกันซึมอาจเกิดการขยายตัว และหากอากาศเย็นลง แผ่นกันซึมก็จะเกิดการหดตัวได้ ซึ่งหากเราใช้สกรูหรือหัวน็อตทั่วไป เมื่อแผ่นกันซึมเกิดการหดตัวบ่อยๆ จุดที่หัวน็อตติดตรึงไว้อาจเกิดการฉีกขาด และเป็นสาเหตุของการรั่วซึมได้

ระบบกสรูแบบมีปลอกหุ้ม อาจมีหลากหลายรุ่น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของชนิดหลังคา ตัวอย่างเช่น หากต้องติดตั้งบนหลังคา คสล. ก็จะต้องเลือกรุ่นที่เหมาะกับการเจาะยึดคอนกรีต หรือหากต้องการติดตั้งบนหลังคา Metal Sheet ก็ต้องเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับการเจาะยึดเหล็ก เป็นต้น

ข้อดีของระบบสกรูเจาะยึดชนิดที่มีปลอกหุ้มอีกอย่างคือ ระบบนี้จะช่วยลดการพาความร้อนจากตัวสกรูลงสู่โครงสร้างด้านล่างโดยตรง เนื่องจากตัวปลอกจะทำหน้าที่เสมือนเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับตัวสกรูซึ่งเป็นโลหะ ทำให้ตัวสกรูไม่อมความร้อนจากการโดนแสงอาทิตย์ด้านบน ช่วยลดการพาความร้อนจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง ทำให้ระบบฉนวนโฟมกันความร้อนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02-0625580  E-mail: sales@d1.co.th