ในการติดตั้งระบบแผ่นกันซึม (Waterproofing Membrane) เราจะมีการใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Flashing Profiles ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับการจบขอบหน้างานต่างๆ

โดยทั่วไป อุปกรณ์ในการจบขอบสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดหลักได้แก่ Aluminum Flashing และ Laminated Flashing ซึ่งในตลาดปกติทั่วไปจะนิยมใช้ Aluminum Flashing มากกว่าเนื่องจากราคาถูกกว่า และสามารถจบงานเร็วกว่า

อย่างไรก็ตาม การใช้ Aluminum Flashing นั้นไม่ใช่วิธีการจบงานที่สามารถการันตีการกันน้ำรั่วซึมได้ 100% เนื่องจากต้องใช้ sealant ปริมาณมากในการติดตั้ง โดยเฉพาะการป้ายปิดบริเวณหัวน็อตที่ใช้เจาะยึด ซึ่ง sealant โดยทั่วไปจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 2-3 ปีเท่านั้น ทำให้ในภายหลังเมื่อ sealant เกิดการเสื่อมสภาพ ไม่สามารถกันน้ำได้ต่อไป น้ำจึงมีโอกาสรั่วซึมบริเวณหัวน็อตได้

นอกจากนั้น เมื่อติดตั้ง Aluminum Flashing จะเห็นเป็นเหล็กสีเงินชัดเจน ซึ่งบางครั้งอาจไม่เข้ากับงานออกแบบของหน้างานนั้นๆ และยิ่งไปกว่านั้น หากช่างไม่มีความชำนาญมากพอ อาจทำให้ Aluminum Flashing เกิดความบิดเบี้ยวไปมา ทำให้ไม่สวยงาม