ฉนวน XPS Foam และการกันไฟ

ในการเลือกใช้ฉนวนโฟมกันความร้อน เราจะต้องคำนึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การกันความร้อน ความเย็น และอุณหภูมิต่างๆได้ดี

ทั้งนี้ หากกล่าวถึงคุณสมบัติทางด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ฉนวนโฟมกันความร้อนที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติ “ไม่ลามไฟ” ซึ่งหมายถึงเมื่อฉนวนเกิดการติดไฟขึ้น ไฟจะดับในทันที ไม่ลุกลาม เป็นคุณสมบัติที่จะช่วยปเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานฉนวนกันความร้อน กรณีมีการเกิดเพลิงไหม้ขึ้น อีกทั้งการไม่ลามไฟจะช่วยให้ไม่ก่อควัน ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดมลพิษในอากาศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ “GoldFoam” ของเรา ซึ่งเป็นฉนวนโฟมชนิดแผ่น (XPS Insulation Board) ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสากล ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถกันความร้อนได้ดี และไม่ลามไฟ ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

By |2018-08-03T14:34:56+00:00August 3rd, 2018|News|