กรณีดาดฟ้ารั่วซึม อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยหนึ่งในสาเหตุหลักอาจมาจากการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตดาดฟ้า เนื่องจากดาดฟ้าคอนกรีตในประเทศไทย มักจะต้องเจอกับสภาวะอากาศต่างๆ ตัวอย่างเช่น อากาศที่ร้อนมากในช่วงกลางวัน เนื่องจากพื้นดาดฟ้าคอนกรีต เมื่อโดนความร้อน อาจเกิดการขยายตัว และเมื่ออุณหภูมิลดลง ก็จะเกิดการหดตัวของวัสดุคอนกรีต ทำให้ในบางครั้งการขยายตัวและหดตัวอย่างรวดเร็ว อาจเป็นสาเหตุของการแตกร้าวของคอนกรีตได้

เมื่อพื้นดาดฟ้าคอนกรีตเกิดการแตกร้าว เวลาเจอฝนตก หรือ น้ำขัง อาจทำให้ดาดฟ้าเกิดการรั่วซึมผ่านรอยแตกร้าวได้ง่าย และด้วยเหตุนี้เอง เมื่อพูดถึงระบบกันซึม ในกรณีที่ใช้กันซึมผสมปูนหรือคอนกรีตโดยตรง อาจไม่สามารถป้องกันการรั่วซึมจากสาเหตุนี้ได้ เนื่องจากกันซึมแบบผสมปูนหรือคอนกรีต ตัวน้ำยาจะซึมแทรกลงไปในตัวคอนกรีตโดยตรง แต่เมื่อเกิดรอยแตกร้าว น้ำก็สามารถรั่วซึมผ่านรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นได้

ส่วนกรณีที่ใช้ระบบกันซึมแบบทา หรือแบบ “Liquid Membrane” ตัวกันซึมชนิดนี้ อาจะช่วยป้องกันดาดฟ้ารั่วซึมได้มากกว่ากันซึมชนิดผสมปูนหรือคอนกรีตโดยตรง เนื่องจากกันซึมชนิดทาจะเป็นการกันซึมที่บริเวณเนื้อชั้นบนของคอนกรีตดาดฟ้า ทำให้สามารถกันน้ำรั่วซึมได้ค่อนข้างดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดการแตกร้าวของตัวคอนกรีตดาดฟ้า ตัวกันซึมแบบทา อาจมีการแยกไปตามรอยแตกร้าว ทำให้ไม่สามารถป้องกันการรั่วซึมบริเวณที่มีการแตกร้าวได้เช่นกัน

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาดาดฟ้ารั่วซึม อาจทำได้โดยการใช้ระบบกันซึมชนิดแผ่น หรือ ที่เรียกว่า “Waterproofing Membrane” เนื่องจากระบบแผ่นกันซึม จะเป็นการปูที่ด้านบนของผิวคอนกรีตดาดฟ้า ซึ่งเมื่อมีการแตกร้าวของคอนกรีต ก็ไม่มีผลทำให้ประสิทธิภาพในการกันน้ำรั่วซึมลดลง เนื่องจากตัวแผ่นกันซึมนั้นแยกชั้นกันกับโครงสร้างดาดฟ้า ทำให้เมื่อมีรอยแตกร้าวของคอนกรีตดาดฟ้า รอยแตกร้าวจะอยู่ข้างใต้แผ่นกันซึม และด้วยความที่แผ่นกันซึมมีความยืดหยุ่นสูง (High Elongation) เมื่อดาดฟ้าเกิดการขยายตัวหรือหดตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ก็ไม่มีผลแต่อย่างใด อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของดาดฟ้าคอนกรีต เนื่องจากผิวดาดฟ้าคอนกรีตถูกหุ้มด้วยแผ่นกันซึมไว้ด้านบน ทำให้ตัวผิวดาดฟ้าไม่ได้ถูกแสงแดด หรือสภาวะต่างๆโดยตรง ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานไปได้เป็นอย่างดี

 

ตัวอย่างระบบแผ่นกันซึม “Waterproofing Membrane” ปูบนดาดฟ้าคอนกรีต โดยทีมงาน d.one

 

 

หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ “แผ่นกันซึม” สามารถติดต่อได้ที่:

Tel: 02-0625580  E-mail: sales@d1.co.th