การติดตั้งระบบแผ่นกันซึม (Waterproofing Membrane) ปกติเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อมองภายนอกการติดตั้งต่างๆอาจจะดูมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ช่างที่ไม่มีมีฝีมือ หรือความชำนาญการไม่เพียงพอ หรือ การใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น เครื่องเชื่อม สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้

ซึ่งการติดตั้งระบบแผ่นกันซึมตามแบบมาตรฐานเยอรมัน เราจะมีการเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมลมร้อน (Hot-air Welding Machine) โดยอุณภูมิจะขึ้นอยู่กับแต่ละหน้างาน ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 400-600 องศาเซลเซียส และจุดเชื่อม Overlapped ระยะต่อแผ่นจะต้องอยู่ที่อย่างน้อย 5 cm.

จากนั้นภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ จะมีการใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า “Seam Checker” มีลักษณะเป็นรูปตะขอ เพื่อเกี่ยวดูขอบในทุกๆจุดเชื่อม ซึ่งหากจุดเชื่อมใดไม่สนิท จะสามารถเห็นได้ทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกจุดและรวดเร็ว เพื่อทำให้ระบบสามารถกันน้ำรั่วซึมได้100%