ในการจบงานระบบแผ่นกันซึมหลังคา จุดที่สำคัญคืออุปกรณ์ในการจบงาน เช่น Flashing ซึ่งโดยทั่วไป ผู้ติดตั้งส่วนใหญ่จะใช้เป็น Aluminium Flashing ซึ่งเมื่อติดตั้ง จะต้องมีการเจาะด้วยน็อต และปิดหัวน็อตด้วย Sealant ซึ่งทั้งนี้เอง จุดที่ใช้ Sealant มักเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมตามมาอยู่บ่อยครั้ง เมื่ออายุการใช้งานของ Sealant เริ่มเสื่อมไป เราจึงต้องมีการคำนวณและมีการเลือกอุปกรณ์ในการจบการให้ดีก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

ทั้งนี้บริษัท d.one ของเรามีการใช้ “Rhenofol C Laminated Metal Sheet Profile” ซึ่งเป็น อุปกรณ์ Flashing ชนิดพิเศษ สำหรับระบบแผ่นกันซึมหลังคา มีคุณสมบัติได้แก่;
  ด้านหนึ่งถูกเคลือบด้วย Polymer ชนิดเดียวกันกับแผ่นกันซึมหลังคา ทำให้เวลาจบงานสามารถเชื่อม Flashing และแผ่นกันซึมติดกันด้วยลมร้อน โดยจะหลอมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแนบสนิท
  เป็นการจบงานระบบแผ่นกันซึมตามมาตรฐานเยอรมัน
  ไม่เกิดปัญหาการรั่วซึมเหมือนการใช้ Aluminium Flashing เนื่องจากการจบโดยอลูมิเนียมจะต้องมีการใช้ Sealant ปิดหัวน็อตที่เจาะยึด ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการรั่วซึมได้ง่าย