ในการติดตั้งแผ่นกันซึมนั้น นอกจากการปูแผ่นกันซึม และการเชื่อมที่ดีแล้ว การจบงานตามขอบก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะหากเราจบงานไม่ดี ไม่เนียนสนิท หรือใช้อุปกรณ์ในการจบงานที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดรอยแยก รอยเผยอออก และทำให้น้ำสามารถรั่วซึม ทำความเสียหายให้กับระบบแผ่นกันซึมของเราได้ ดังนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ เช่น Flashing ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถกันน้ำรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ Flashing ในการติดตั้งแผ่นกันซึมบนหลังคา เราต้องเลือกให้มีความเหมาะสมในแต่ละหน้างาน ซึ่งอันดับแรกที่ควรคำนึงถึงคือ วัสดุที่ใช้ทำ Flashing จะต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง คงทน ไม่เป็นสนิม สามารถตัดได้ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยทั้งนี้ Flashing ที่เหมาะสมกับการติดตั้งงานระบบแผ่นกันซึม จะต้องมีด้านหนึ่งที่เคลือบด้วยวัสดุเดียวกันกับตัวแผ่นกันซึม เพื่อเวลาจบงานเราจะได้สามารถเชื่อมตัวแผ่นกันซึมติดกับ Flashing ได้อย่างง่ายดาย โดยตัววัสดุที่เคลือบผิว Flashing ด้านหนึ่งไว้ จะถูกเชื่อมติดและหลอมเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อแผ่นกันซึม ทำให้ไม่มีช่องให้น้ำเข้า สามารถกันน้ำรั่วซึมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Figure 1: ตัวอย่าง Evalon Flashing

แต่อย่างไรก็ตาม ตามหน้างานทั่วไป เราจะเห็นได้บ่อยว่าผู้ติดตั้งทั่วไป ใช้เพียง Aluminuim Flashing ธรรมดา 2 ด้าน ซึ่งมีราคาถูกกว่า แต่ไม่สามารถเชื่อติดกับแผ่นกันซึมได้ จึงต้องทำการติดตั้งเป็นลักษณะแบบคาด Flashing ไว้บนแผ่นกันซึม แล้วใช้น็อตเจาะยึดเข้าไปอีกที  ซึ่งในจุดนี้ น้ำอาจจะซึมเข้าไปบริเวณขอบหัวน็อต ทำให้ระบบกัซึมเกิดความเสียหายได้

Figure 2: Flashing แบบทั่วไป (เป็นเหล็ก 2 ด้าน ไม่มีการเคลือบ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมให้ติดกับกับแผ่นกันซึมได้ มักเกิดการรั่วซึมที่หัวน็อตและบริเวณอื่นๆ)