ในการทำกันซึมตามตึกอาคาร หรือบ้านเรือนต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกแผ่นกันซึมได้แก่ คุณภาพของสินค้า และวิธีการติดตั้ง โดยหัวใจหลักของการกันซึมรั่วซึมได้ดีนั้นอยู่ที่วิธีการติดตั้ง ซึ่งทั้งนี้จะรวมถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และฝีมือของช่างติดตั้งด้วย เนื่องจากการติดตั้งแผ่นกันซึมถือเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งในส่วนของการติดตั้ง การเช็คและปิดจุดอ่อนทั้งหมดของงานที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึม เช่น ตามขอบมุมนอก มุมใน ของตัวอาคาร จุด Floor Drain หรือแม้แต่การทำ Flashing จะต้องทำให้ได้ตามมาตรฐาน

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ติดตั้งแผ่นกันซึมหลายเจ้าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้กันมากนัก ทำให้เมื่อติดตั้ง หลายคนใช้วิธีติดตั้งที่ง่าย โดยอาจไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีการเก็บงานที่เรียบร้อย ไม่มีการปิดจุดอ่อน มุมนอก มุมใน หรือตามท่อต่างๆ จึงทำให้เกิดปัญหาการรั่วซึมตามมาเมื่อใช้งานจริง

ตัวอย่างการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี

1.การจบขอบงานแผ่นกันซึมโดยไม่ใช้ Flashing แต่ใช้แผ่นกันซึมขึ้นขอบเลย ทำให้เกิดน้ำรั่วซึมและแผ่นหลุดร่อนออกมา

 

2.การจบขอบงานแผ่นกันซึมแบบง่าย โดยใช้ Aluminum Flashing และ Sealant ยิงปิดหัวน็อต การเก็บงานไม่เรียบร้อย ทำให้เห็นหัวน็อตโผล่ออกมา เสี่ยงต่อการรั่วซึมและน็อตเกิดสนิม

3.การไม่ใช้วิธีเชื่อมแผ่นกันซึมแบบ T-joint ทำให้เกิดการรั่วซึมที่รอยต่อระหว่างแผ่น

 

4.การไม่เก็บงานแผ่นกันซึมตรง Floor Drain ให้เรียบร้อย

 

5.ฝีมือการติดตั้งแผ่นกันซึมของช่างที่ไม่ได้มาตรฐาน