ในการทำระบบสวนแนวตั้ง หรือ Green Wall / Vertical Garden หลักสำคัญคือเราจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ Know how ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การดูสภาพแวดล้อม การเลือกผลิตภัณฑ์ ระบบน้ำ และการดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการติดตั้ง ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (เช่น ผู้ผลิตกระถาง, แผงปลูกต้นไม้) จะต้องมีความรู้เหล่านี้อย่างครบถ้วน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตบางรายไม่ได้คำนึงถึงปัจจัย หรือไม่มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการจัดสวน เช่น ไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้มากพอ ไม่คำนึงถึงการออกแบบ Design ต้นไม้ การคำนวณปริมาณน้ำและแสงแดดไม่แม่นยำ จึงทำให้บางครั้งเมื่อผู้ติดตั้งซื้อไปติดตั้งให้ลูกค้า มักจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เช่น สุดท้ายปลูกแล้วต้นไม้ไม่ทน โตได้ไม่เต็มที่ ทำให้ต้นไม้เหี่ยวและตายเร็ว เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้เอง ในการทำระบบสวนแนวตั้ง เราจึงต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งในส่วนของผู้ผลิตเอง และรวมถึงผู้ติดตั้งด้วย ซึ่ง บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด เราใช้ผลิตภัณฑ์จาก Uniseal ซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จัดสวน จากประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์จัดสวน เช่น กระถางหรือแผงปลูกต้นไม้ในแต่ละครั้ง ทาง Uniseal จะมีการคำนวณและทดสอบอย่างแม่นยำ เพื่อรับประกันว่าเมื่อนำไปใช้งาน จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี

นอกจากนั้น บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด เราเป็นทั้งผู้ออกแบบและติดตั้งระบบสวนแนวตั้งอย่างครบวงจร เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เราจึงใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของหน้างาน เพื่อออกแบบระบบและเลือกต้นไม้ให้มีความเหมาะสม ทำให้ผลงานออกมาสวยงาม อีกทั้งยังคงทน ดูแลง่าย สามารถอยู่ได้นาน

Figure 1: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระถางเดิม ที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี

Figure 2: ต้องมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Uniseal และปลูกต้นไม้ใหม่ เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เก่า