การติดตั้งระบบกันซึมหลังคา ถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งในการทำระบบกันซึมจะมีทั้งกันซึมชนิดทา (Liquid Type) และ กันซึมหลังคาชนิดแผ่นเมมเบรน (Waterproofing Membrane) ทั้งนี้ การติดตั้งระบบกันซึมหลังคาชนิดแผ่นเมมเบรนจะมี 6 ระบบหลักด้วยกัน ได้แก่;

1. Build-up asphalt 
2. Build-up coal-tar pitch
3. SBS-modified bitumen
4. APP-modified bitumen
5. Thermoset (EPDM)
6. Thermoplastics (PVC, TPO)

โดยหากอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D-312 และ ASTM D-450 นั้น จะมีการจัดกลุ่มให้ build-up asphalt, build-up coal tar, SBS-modified, และ APP-modified เป็นระบบกันซึมชนิด Bitumen ซึ่งค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน โดยวิธีการติดตั้งจะเป็นระบบเป่าไฟ 

อีกด้านหนึ่ง ในส่วนของกันซึมชนิดแผ่นเมมเบรนแบบ Thermoset (EPDM) และ Thermoplastics (PVC, TPO) จะจัดเป็นเมมเบรนชนิด Single-ply ซึ่งหมายถึงเมื่อติดตั้งเพียงครั้งเดียว สามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ารุ่น Bitumen ทั่วไป อีกทั้งยังติดตั้งง่ายเพียงแค่ใช้การเชื่อมลมร้อนเท่านั้น 

ในขณะเดียวกัน เมมเบรนกันซึมชนิด PVC Membrane ปัจจุบันมีความแพร่หลาย เพราะเหมาะกับงานหลังคาแบน (Flat Roof) โดยสามารถติดตั้งร่วมกับหลังคาชนิด concrete, fiber cement, viva board ได้ อีกทั้งยังมีความทนทาน ทนต่อแรงดึงได้มาก และยังทนต่อความร้อน รังสี UV และสารเคมีชนิดต่างๆได้ดี จึงทำให้ PVC Membrane ได้รับการไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลก

สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.facebook/d1system
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร: 02-0625580 E-mail: sales@d1.co.th