เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในงานก่อสร้างต่างๆ หากเราใช้วัสดุคุณภาพดี งานของเราก็จะมีความแข็งแรง คงทน ใช้งานได้ดี ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่จะคำนึงถึง แต่ทราบหรือไม่ว่า ในความจริงแล้วสิ่งที่ควรคำนึงถึงนอกจากคุณภาพของวัสดุก็คือฝีมือและความรู้ความเชี่ยวชาญของช่างติดตั้ง เพราะจุดนี้จะเป็นตัวชี้วัดโดยตรงว่าหากช่างมีฝีมือและมีประสบการณ์ในการทำงานติดตั้ง จะทำให้งานติดตั้งที่ออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามไปด้วย ซึ่งในจุดนี้หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึง หรือมีการมองข้ามไป ซึ่งในวันนี้เราจะมาอธิบายและเปรียบเทียบระหว่างงานติดตั้งที่ช่างมีความรู้ มีฝีมือในการติดตั้ง กับงานติดตั้งที่ช่างอาจไม่มีความรู้พียงพอในการติดตั้ง ทำให้ผลงานติดตั้งหน้างานเมื่อใช้งานจริง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา

โดยทั้งนี้ บริษัท ดีวัน ซิสเต็ม จำกัด (d.one) ได้คำนึงถึงทั้งคุณภาพวัสดุของสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสากล รวมถึงให้ความสำคัญกับความรู้ความเชี่ยวชาญของช่าง โดยเราจะมีการเทรนช่าง d.one ทุกคนเพื่อเรียนรู้การติดตั้งระบบแผ่นกันซึมที่ถูกวิธี รวมถึงเรื่องของความรู้ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษต่างๆ เช่น การติดตั้งแผ่นกันซึมร่วมกับ Laminated Flashing  การจบงานดีเทลต่างๆ ขอบมุมนอก มุมใน และตามจุดระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่อาจก่อให้เกิดการรั่วซึมได้ง่าย ทำให้ผลงานสามารถกันซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Figure 1: ทีมงาน d.one ได้รับการเทรนโดยตรงจากเยอรมันด้านการติดตั้งแผ่นกันซึมที่ถูกวิธี รวมถึงการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการเก็บงานดีเทลต่างๆเป็นอย่างดี

ตัวอย่างการใช้วัสดุราคาถูก

เนื่องจากผู้ใช้งานบางรายอาจต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแผ่นกันซึม บางครั้งจึงหันไปเลือกวัสดุที่มีความใกล้เคียง หรือของปลอม ที่มีราคาถูกกว่ามาก เมื่อทำการติดตั้งครั้งแรก อาจจะเห็นว่าผลงานมีความคล้ายคลึงกันมาก แต่หากใช้งานไปนานๆ ก็มักจะเกิดปัญหาต่างๆ เช่น แผ่นกันซึมเกิดการสึกกร่อน ฉีกขาดง่าย ทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึม

Figure 2: ตัวอย่างแผ่นกันซึมราคาถูก หรือบางครั้งเป็นของเลียนแบบ เมื่อปูครั้งแรกอาจจะดูไม่แตกต่างนัก

Figure 3: แผ่นกันซึมราคาถูก เมื่อใช้งานไปนานๆ จะเกิดปัญหาแผ่นสึกกร่อน เปราะ และฉีกขาดง่าย

 

ตัวอย่างการขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง

อีกประเด็นก็คือ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และฝีมือในการติดตั้งของช่าง ถือเป็นประเด็นสำคัญไม่แพ้กันกับการเลือกคุณภาพวัสดุ โดยช่างที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือขาดฝีมือในการติดตั้ง มักจะเลือกวิธีในการติดตั้งที่ง่าย รวดเร็ว เพื่อให้งานเสร็จเร็ว โดยอาจไม่คำนึงถึงการเก็บดีเทลตามจุดต่างๆ ซึ่งในการติดตั้งแผ่นกันซึม ดีเทลต่างๆ เช่น ตามขอบมุม ขอบนอก ขอบใน หรือรางน้ำ ท่อระบายน้ำ ถือเป็นจุดอ่อนที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะหาดติดตั้งไม่ดีจะเกิดปัญหาการรั่วซึมได้ง่ายมาก

Figure 4-5: ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นกันซึมที่ไม่มีฝีมือ และขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้แผ่นกันซึมเกิดปัญหาการรั่วซึม

Figure 6: ไม่มีความเชี่ยวชาญในการเก็บงานดีเทลตามขอบมุมที่ดี ทำให้เกิดปัญหาการรั่วซึม