ในการปูพื้นเพื่อตกแต่งหรือเพื่อใช้งาน เราสามารถทำการติดตั้งได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การปูแบบเปียก (Wet Process) คือ มีการใช้ปูนซีเมนต์เปียกทาก่อนเพื่อทำการแปะกระเบื้องหรือแผ่นหินกับพื้นผิวหน้างาน และ การปูแบบแห้ง (Dry Process) คือ การใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อปรับระดับและรองรับกระเบื้องหรือแผ่นหินโดยไม่ต้องรอให้ปูนซีเมนต์แห้ง ทำให้การติดตั้งมีความสะดวกสบายมากขึ้น

Insu®Jac ผลิตภัณฑ์ปรับระดับพื้น นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ สำหรับการทำ Finishing แบบ Dry Process สามารถใช้ปูกระเบื้อง แผ่นหิน หรือตงไม้ (Decking) ได้อย่างสวยงาม
มีคุณสมบัติได้แก่;
    ✅  มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก
    ✅  สามารถปรับความลาดอียง (Slope Adjustable) ได้
    ✅  สามารถปรับความสูงได้ตั้งแต่ 45 mm. และได้สูงสุดถึง 1,500 mm.
    ✅  สามารถใช้ติดตั้งบนแผ่นกันซึม (Waterproofing Membrane) ได้โดยไม่ทำให้แผ่นกันซึมเสียหาย