ในการทำกันซึมตามตึกอาคารหรือบ้านเรือนต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกกันซึมได้แก่ คุณภาพของสินค้า และวิธีการติดตั้ง ซึ่งในส่วนของคุณภาพสินค้า ปัจจุบันแผ่นกันซึมนั้นเริ่มมีความเป็นที่นิยมกันมากขึ้น แต่เนื่องจากการนำเข้าจากทางยุโรปหรืออเมริกานั้นมีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้มีผู้จัดจำหน่ายหลายเจ้าได้มีการนำเข้าแผ่นกันซึมจากประเทศจีนกันเป็นจำนวนมาก เพราะทั้งขนาด รูปร่าง สี และความหนาของแผ่นกันซึมจากจีนนั้นมีความคล้ายคลึงกับของที่นำเข้าจากยุโรปเป็นอย่างมาก ข้อดีคือมีราคาที่ถูกกว่า แต่ก็มีข้อจำกัดคือคุณภาพที่ลดลงไปด้วย

          ในส่วนของการติดตั้งแผ่นกันซึม ส่วนนี้จะรวมไปถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และฝีมือของช่างติดตั้งด้วย เนื่องจากการติดตั้งแผ่นกันซึมถือเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ การเช็คและปิดจุดอ่อนทั้งหมดของงานที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึม เช่น ตามขอบ มุมนอก มุมใน จุด Floor Drain หรือแม้แต่การทำ Flashing จะต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานสากล หากไม่เช่นนั้น เมื่อใช้งานไปเรื่อยๆอาจทำให้เกิดปัญหาการรั่วซึมตามมาอย่างแน่นอน

          ทั้งนี้ เรามีตัวอย่างของแผ่นกันซึมจากประเทศจีน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อมองด้วยตาเปล่า ตัวแผ่นจะมีความคล้ายคลึงกับแผ่นกันซึม Evalon เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความคงทนของแผ่นกันซึมจากจีนนั้นค่อนข้างต่ำ รวมถึงเมื่อใช้ไปนานๆบางครั้งอาจเห็นไปถึงชั้น Fiber ด้านใน เนื่องจากตัวสารที่นำมาทำเมมเบรนเกิดการสลายตัว รวมถึงการเปราะและขาดง่ายของเมมเบรน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิด Plasticizer Migration หรือส่วนผสมที่เป็นของเหลวในแผ่นกันซึมจากจีนเกิดการระเหยออกเมื่อโดนแดดเป็นเวลานาน จึงทำให้เมมเบรนเกิดการหดและแข็งตัว ไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิม ส่งผลให้เกิดปัญหาการรั่วซึมได้ง่าย

 

Figure 1: ซ้าย Evalon Membrane / ขวา Membrane จากจีน

 

เมมเบรนจากจีนเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง

Figure 2: ส่วนหน้าของแผ่นกันซึมบางลงจนเห็นแผ่น Fiber ด้านในโครงสร้างแผ่น

 

Figure 3: แผ่นกันซึมบางลงจนหัวน็อตด้านในทะลุขึ้นมาได้

 

Figure 4: แผ่นกันซึมเกิดการหดตัวและเปราะขาด ทำให้น้ำเข้าไปได้

 

Figure 5: แผ่นกันซึมบางลงและเกิดปัญหารั่วซึม