รู้ทันกันซึม ตอน: EJObar (เพื่อการติดตั้งงานระบบ เช่น Solar Cell ภายหลังการติดตั้งแผ่นกันซึม)

ในปัจจุบันการใช้งาน Solar Cell ในประเทศไทยมีความแพร่หลายกันมากขึ้น จึงทำให้เราต้องคำนึงถึงการวางระบบด้านบนตึกอาคารให้มีความเหมาะสม ซึ่งในบางครั้งตึกอาคารต่างๆที่มีการติดตั้งระบบกันซึมชนิดแผ่นเมมเบรน หรือที่เรียกกันว่า Roofing Waterproofing Membrane(e.g., PVC membrane, EVA membrane, TPO membrane) ไว้ก่อนแล้ว ทำให้บ่อยครั้งมักจะเกิดปัญหาเมื่อต้องมีการติดตั้งงานระบบภายหลังการติดตั้งแผ่นกันซึม เนื่องจากงานระบบจะต้องมีการเจาะยึดโดยจำเป็นต้องเจาะลงไปที่แผ่นเมมเบรนโดยตรง ซึ่งการเจาะนี้อาจทำให้แผ่นเมมเบรนทะลุ เกิดความเสียหาย และเกิดปัญหารั่วซึมตามมาภายหลังได้

เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงมีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เรียกว่า EJObar เป็นเทคโนโลยีใหม่จากประเทศเยอรมัน โดย EJObar นี้เป็นบาร์สำหรับช่วยในการติดตั้งงานระบบภายหลังการติดตั้งแผ่นกันซึมบนหลังคา โดยตัวบาร์นี้จะทำหน้าที่เป็นที่รองรับการยึดเจาะต่างๆ หรือรองรับขาตั้งของงานระบบ เช่น Solar Cell, Compressor, หรือจานดาวเทียมที่อาจมีความแหลมคม โดยไม่ต้องมีการเจาะยึดแผ่นกันซึมโดยตรง ทำให้สามารถติดตั้งงานระบบได้อย่างง่ายดายไม่ส่งผลกระทบต่อระบบกันซึม ทำให้การกันซึมยังสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 100%

By | 2017-08-25T13:48:24+00:00 August 7th, 2017|Evalon, FDT, Koster, Waterproofing|