เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันเราเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้าน หรือแม้แต่การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการตกแต่งก็นเน้นไปทางวัสดุที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะทราบได้ว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เราสามารถดูได้จากการรับรับรองมาตรฐานจากสากล ซึ่งหนึ่งในมาตรฐานนี้ก็คือ “SGBP” (Singapore Green Building Product Certification) นั่นเอง

“SGBP” เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองวัสดุต่างๆที่ใช้กับอาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการจัดสวนประเภทต่างๆ เช่น Green Wall / Green Roof ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจาก ISO 14020 (Type I) Environmental Labels and Declarations โดยการรับรองนี้อยู่ภายใต้องค์กรใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ อย่าง BCA (Building Construction Authority), HDB (Housing and Development Board) และ อาคารสีเขียวระดับภูมิภาค (Green Building Councils) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าสิงคโปร์เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการที่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดได้การรับรองมาตรฐานนี้ แสดงว่า สินค้านั้นๆเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย ไม่มีการปล่อยสารลงสู่ธรรมชาติ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จัดสวนทุกๆรุ่นของ Uniseal ได้รับการรับรองมาตรฐาน “SGBP” จากสิงคโปร์ อย่างเป็นทางการว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ และมีความปลอดภัย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สามารถใช้งานกับอาคารบ้านเรือน รวมถึงช่วยในการสนับสนุน Green Building ได้เป็นอย่างดี