ปัญหา “Wind uplift” นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการติดตั้งระบบแผ่นกันซึมหลังคา เนื่องจากในแต่ละหน้างาน อาจมีอัตราลมแรงไม่เท่ากัน โดยเฉพาะตามพื้นที่ชายฝั่งหรือติดทะเล อาจทำให้เกิดปัญหาลมพัด และยกแผ่นกันซึมขึ้นได้ ดังนั้นการคำนวณอัตราการรับแรงลม (wind uplift pressure) และการจัดหาสกรูเจาะยึด (Fastener) ที่เหมาะสม นับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ติดตั้งระบบแผ่นกันซึมควรคำนึงถึงเมื่อใช้วิธี Mechanical Fixing ในการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulation) ควบคู่กับระบบแผ่นกันซึมหลังคา