รู้ทันกันซึม ตอน: Wind uplift

ปัญหา “Wind uplift” นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการติดตั้งระบบกันซึมหลังคา เนื่องจากในแต่ละหน้างาน อาจมีอัตราลมแรงไม่เท่ากัน โดยเฉพาะตามพื้นที่ชายฝั่งหรือติดทะเล อาจทำให้เกิดปัญหาลมพัด และยกแผ่นเมมเบรนขึ้นได้ ดังนั้นการคำนวณอัตราการรับแรงลม (wind uplift pressure) และการจัดหา Fastener ที่เหมาะสม นับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ติดตั้งระบบกันซึมควรคำนึงถึงเมื่อใช้วิธี Mechanical Fixing ในการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulation) ควบคู่กับระบบกันซึมหลังคา

 

 

 

 

By | 2018-02-12T11:49:18+00:00 February 12th, 2018|Uncategorized|