การเลือกใช้สกรูเจาะยึด (Fastening System) ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการติดตั้งระบบแผ่นกันซึมหลังคา (Waterproofing Membrane) ร่วมกับฉนวนกันความร้อน

เนื่องจากในการติดตั้งแผ่นกันซึม เราจะต้องมีการคำนวณการรับน้ำหนักของพื้นที่นั้นๆ การใช้สกรูที่ดีจะทำให้มีการกระจายน้ำหนักแรงกดทับได้ดี เมื่อนำไปใช้งานร่วมกับแผ่นกันซึม จะช่วยลดปัญหาหัวน็อตทะลุขึ้นมาบนแผ่นกันซึม

นอกจากนั้น สกรูเจาะยึดที่ดี จะต้องถูกออกแบบมาเพื่อป้องปัญหาลมยกหาบ (Wind-uplift) กรณีมีการติดตั้งแผ่นกันซึมในพื้นที่ที่มีลมแรง การใช้สกรูเจาะยึดที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ระบบแผ่นกันซึมมีความคงทนต่อแรงลมได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัท d.one ได้เป็น Partner กับ EJOT ผู้นำด้านระบบเจาะยึดงานหลังคามายาวนานกว่า 95 ปี โดยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับระบบแผ่นกันซึมหลังคาได้แก่ EJOT HTK 2G 50 ซึ่งถูกออกแบบให้มีความเหมาะสม สามารถทนต่อแรงกดทับได้ดี และช่วยป้องกันปัญหาการเกิด Wind-uplift ได้ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าระบบแผ่นกันซึมจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน