ในปัจจุบันนี้ ฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ถือเป็นประเด็นหลักในการทำลายสุขภาพของเรา เนื่องจากอนุภาคฝุ่นมีขนาดเล็กมาก จึงทำให้สามารถเข้าสู่ปอดและระบบทางเดินหายใจของเราได้อย่างง่ายดาย

ทั้งนี้ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้คำแนะนำว่า สิ่งที่จะช่วยปกป้องสภาวะแวดล้อมเมืองที่เปลี่ยนไปได้มากที่สุด ก็คือ “พืช” 🌿

จากงานวิจัยพบว่า พืชชนิดต่างๆ มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาและป้องกันฝุ่นที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะโครงสร้างของ “ใบ” ที่สามารถดูดซับฝุ่นได้ถึง 10 ไมครอนเลยทีเดียว
(Ref: https://news.thaipbs.or.th/content/277106)

ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเช่น การทำสวนแนวตั้ง หรือ การทำสวนหลังคาเขียว (Green Wall / Green Roof) จะช่วยในการกรองฝุ่น PM 2.5 ทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น และยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับอาคารบ้านเรือนได้อีกด้วย

หากท่านใดสนใจระบบสวนแนวตั้ง สวนหลังคาเขียว สามารถติดต่อเราได้ที่;
📞 Tel: 02-0625580 E-mail: sales@d1.co.th