แผ่นกันซึมคืออะไร?

แผ่นกันซึมหลังคา คือ แผ่นวัสดุกันซึมชนิดหนึ่ง ทำจาก Polymer ชนิดต่างๆ ตัวอย่างเช่น แผ่นกันซึม PVC Waterproofing Membrane ซึ่งเป็นแผ่นกันซึมชนิดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา หรือสนามบินต่างๆ ระบบแผ่นกันซึมหลังคา มักเป็นที่นิยมในหมู่นักออกแบบหลังคาโมเดิร์น หลังคาแบน (Flat roof) หรือ หลังคารูปแบบอิสระ (Free-form roof) เนื่องจากหลังคาเหล่านี้ อาจไม่สามารถใช้ระบบกันซึมแบบทั่วไปได้ เพราะมีความลาดชัน (Slope) ค่อนข้างน้อย หรูปแบบไม่เหมาะกับการทำกันซึมชนิดน้ำ (Liquid Waterproofing) หรือชนิดเผาไฟ (Bitumen) ได้

ตัวอย่างการติดตั้งระบบแผ่นกันซึมบนสนามกีฬา ประเทศฝรั่งเศส

ความหลากหลายของคุณภาพแผ่นกันซึม

แผ่นกันซึมหลังคาในท้องตลาด อาจมีหลายเกรดและหลายราคาแตกต่างกันออกไป  ซึ่งในบางครั้งแผ่นกันซึมที่มีราคาถูกมากๆ อาจเกิดจากการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพปานกลางเพื่อลดต้นทุน หรือกระบวนการผลิตไม่ได้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม แผ่นกันซึมเหล่านี้ อาจส่งผลต่อการใช้งานในระยะยาว ตัวอย่างเช่น แผ่นกันซึมที่ใช้วัสดุในการผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อมีการติดตั้งแผ่นกันซึมไปแล้ว แผ่นกันซึมอาจเกิดปัญหาการหลุดร่อน หรือเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานจริง ทำให้ต้องเสียเงินเพื่อซ่อมแซม และอาจทำให้งบบานปลายในภายหลังได้

ตัวอย่างแผ่นกันซึมที่ไม่ได้คุณภาพ เมื่อใช้งานไปตัวแผ่นจะเสื่อมสภาพเร็ว

มาตรฐานแผ่นกันซึม

แผ่นกันซึมโดยปกติจะมีมารตรฐานต่างๆกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน ASTM  จากอเมริกา และ มาตรฐาน E์N Standard จากยุโรป ซึ่งแผ่นกันซึมที่ดี ควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ในการตรวจเช็คมาตรฐานแผ่นกันซึม ผู้ผลิตอาจต้องมีรายงานการทดสอบประสิทธิภาพแผ่นกันซึม (Test Report) ที่เชื่อถือได้ รวมถึงใบรับรองคุณภาพแผ่นกันซึม (Official Certification) เพื่อรับรองว่า แผ่นกันซึมนั้นๆ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างแท้จริง

ตัวอย่างใบรับรองจากผู้ผลิต

การติดตั้งแผ่นกันซึม

การติดตั้งระบบแผ่นกันซึม ผู้ติดตั้งจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญขั้นสูง เนื่องจากเป็นงานค่อนข้างละเอียด โดยทีมช่างติดตั้งระบบแผ่นกันซึม ควรได้รับการเทรนวิธีการติดตั้งแผ่นกันซึมอย่างถูกต้อง อีกทั้งอุปกรณ์ในการติดตั้งต่างๆ เช่น เครื่องเชื่อมลมร้อนอัตโนมัติ เครื่องมือเช็ครอยเชื่อม (Seam checker) สกรูเจาะยึด แผ่นปิดจบขอบ (Flashing Profiles) หรืออุปกรณ์สำหรับงานดีเทล เช่น ชิ้นจบงานมุมนอก/มุมใน (External/Internal corners) ควรได้รับรองมาตรฐานสากลทุกชิ้น เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการใช้งาน

ตัวอย่าง การติดตั้งที่ “ไม่ถูกต้อง” ตามมาตรฐาน

“ระบบแผ่นกันซึมที่ดี ควรมีและวัสดุและอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐาน”

ตัวอย่าง เครื่องเชื่อมลมร้อน (Hot-air Welding Machine)

ตัวอย่าง ชิ้นจบขอบมุมนอกมุมใน (External/Internal corners)

ตัวอย่างการติดตั้งแผ่นกันซึมที่ “ถูกต้อง” ตามมาตรฐาน

ระบบแผ่นกันซึมโดย d.one

ระบบแผ่นกันซึมโดยบริษัท d.one เป็นระบบแผ่นกันซึมที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน มีใบรับรองคุณภาพแผ่นกันซึมสากล (International Standards) ตัวอย่างเช่น;

  • ISO/TUV รับรองคุณภาพการผลิต
  • EN Standards รับรองคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน
  • BBA Certified รับรองอายุการใช้งาน ว่าผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 40 ปี
  • FM Approved รับรองประสิทธิภาพในการทนไฟ
  • EPD (Environmental Product Declaration) รับรองความปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างผลงานติดตั้งระบบกันซึมหลังคา โดยทีมงาน d.one

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02-0625580  E-mail: sales@d1.co.th