หลังคาโมเดิร์น หรือ Modern Roof มักจะพบเป็นส่วนใหญ่ในการออกแบบบ้านสไตล์สมัยใหม่ คือ มีการออกแบบที่เรียบง่าย เน้นโครงสร้างและรูปแบบในการใช้งาน ซึ่งหลังคาโมเดิร์นส่วนใหญ่ จะเน้นเป็นสไตล์แบบหลังคาแบน หรือ Flat Roof โดยสำหรับบางที่ การออกแบบหลังคาโมเดิร์น อาจมีการออกแบบหลังคาในรูปของหลังคาเบา ซึ่งจะเน้นความเบาบาง การรับน้ำหนักน้อยๆ ทำให้สามารถเพิ่มลูกเล่นในการออกแบบลักษณะต่างๆได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลังคาโมเดิร์น บางครั้งอาจเจอปัญหาในเรื่องของการป้องกันน้ำรั่วซึม เนื่องจากหลังคาโมเดิร์น มักจะมีความแบนเรียบ มี Slope ไม่มากนัก หรือตัววัสดุหลังคามีความบาง ทำให้อาจเกิดปัญหารั่วซึมได้ง่าย เราจึงต้องคำนึงถึงวิธีการทำระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับหลังคาโมเดิร์นในแต่ละแบบ

นอกจากนี้ หลังคาโมเดิร์นบางประเภท อาจใช้วัสดุหลังคาเป็นประเภทไม้ ตัวอย่างเช่น แผ่น Smart board, Fiber cement หรือ OSB board ซึ่งทำให้บางครั้ง การใช้ผลิตภัณฑ์ซึมแบบทา หรือ แบบเผาไฟ อาจไม่เหมาะกับวัสดุที่นำมาทำหลังคาโมเดิร์น ทำให้การออกแบบหลังคาโมเดิร์นบางครั้งมีข้อจำกัด และต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ตัวอย่างการออกแบบหลังคาโมเดิร์น (Project TRAD, by AAD)

ด้วยเหตุนี้เอง ระบบแผ่นกันซึมหลังคา (Waterproofing Membrane) จึงถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาการรั่วซึมของหลังคาโมเดิร์นแบบต่างๆได้ เนื่องจากการติดตั้งระบบแผ่นกันซึม เป็นการติดตั้งที่ด้านบนของหลังคา อีกทั้งตัวแผ่นกันซึม มีความยืดหยุ่นสูง และน้ำหนักเบา ทำให้สามารถติดตั้งร่วมกับหลังคาดมเดิร์นที่เป็นระบบหลังคาเบาได้ โดยการใช้แผ่นกันซึมร่วมกับหลังคาโมเดิร์น จะทำให้สามารถตอบโจทย์การออกแบบหลังคาโมเดิร์นได้เป็นอย่างดี

การติดตั้งระบบแผ่นกันซึม สำหรับหลังคาโมเดิร์น สามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่;

  1. การติดตั้งด้วยวิธี Fully-Adhered: การติดตั้งด้วยวิธีนี้ จะเป็นการใช้กาวเฉพาะสำหรับการติดตั้งแผ่นกันซึม ทาทั่วบริเวณหลังคาโมเดิร์น ก่อนการปูแผ่นกันซึมลงไป โดยเมื่อทำการปูแผ่นกันซึมเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำารเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่น จากนั้นจะมีการจบงานด้วย Flashing Profiles บริเวรขอบหลังคาโมเดิร์น เพื่อให้กันน้ำรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การติดตั้งด้วยวิธี Mechanical Fastening: การติดตั้งด้วยวิธีนี้ จะเป็นการติดตั้งโดยใช้สกรูเจาะยึดระหว่างแผ่นกันซึมและหลังคาโมเดิร์น โดยภายหลังจากการเจาะยึดแล้ว จะทำการปิดรอยเจาะยึดช่วงรอยต่อด้วยการเชื่อมลมร้อน ทำให้แผ่นกันซึมบริเวณรอยต่อมีการปิดหัวสกรูลงไป ช่วยป้องกันการรั่วซึมได้ดี โดยวิธีนี้ เหมาะสำหรับการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน เช่น XPS Foam ร่วมกับแผ่นกันซึมได้อีกด้วบ
  3. การติดตั้งด้วยวิธี Loose Laying with Ballast: การติดตั้งด้วยวิธีนี้ จะเป็นการติดตั้งโดยใช้แผ่นกันซึมปูและเชื่อมรอยต่อแผ่น โดยไม่ต้องทากาว หรือเจาะยึดที่ตัวแผ่น จากนั้นทำการโรยกรวด โดยน้ำหนักกรวดจะเปรียบเสมือนเป็นตัวยึดแผ่นกันซึมไว้กับหลังคาโมเดิร์นนั่นเอง

 

ตัวอย่างการติดตั้งระบบแผ่นกันซึมหลังคาบนหลังคาโมเดิร์น

ทั้งนี้ การติดตั้งแผ่นกันซึมสำหรับหลังคาโมเดิร์น ผู้ติดตั้งจะทำการประเมินหน้างานก่อนทุกครั้ง เพื่อเลือกวิธีการติดตั้งที่เหมาะสมกับหลังคาโมเดิร์นนั้นๆ โดยการติดตั้งแผ่นกันซึมจะช่วยยืดอายุการใช้งานหลังคาดมเดิร์นได้อีกด้วย เนื่องจากแผ่นกันซึมจำเป้นตัวคลุมหลังคาโมเดิร์นไว้ เพื่อป้องกันหลังคาจากแสงแดดและความร้อน ทำให้หลังคามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการติดตั้งระบบแผ่นกันซึมหลังคา สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02-0625580  E-mail: sales@d1.co.th