หลังคาโมเดิร์น หรือ Modern Roof  มักเป็นที่นิยมในการออกแบบบ้านสไตล์สมัยใหม่ เนื่องจากหลังคาโมเดิร์น จะเน้นในเรื่องแบบของโครงสร้าง รวมถึงการ design ที่มีความเรียบง่าย แต่ดูน่าสนใจ

ซึ่งในการออกแบบหลังคาโมเดิร์น เราสามารถออกแบบให้เป็นหลังคาชนิดคอนกรีต (คสล.) โดยเน้นการออกแบบให้มีความลาดเอียง หรือ slope น้อยๆ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบในลักษณะของหลังคาแบน (Flat Roof) หรือ ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้หลังคาโมเดิร์นมีน้ำหนักมาก เราอาจจะเลือกใช้วัสดุหลังคาชนิดเบา เช่น แผ่น Smart board, แผ่น Fiber cement หรือ แผ่น OSB ฺBoard ซึ่งการเลือกใช้วัสดุเหล่านี้ จะทำให้เราให้ Build-up หลังคาที่บาง มีน้ำหนักเบา ช่วยเพิ่มลูกเล่นในการออกแบบได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลังคาโมเดิร์น บางครั้งอาจเจอข้อจำกัดในเรื่องของ “การกันน้ำรั่วซึม” เนื่องจากหลังคาโมเดิร์นมีความแบนเรียบ มี Slope ไม่มากนัก หรือตัววัสดุหลังคามีความบาง ทำให้อาจเกิดปัญหารั่วซึมได้ง่าย เราจึงต้องคำนึงถึงวิธีการทำระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับลักษณะหลังคาโมเดิร์นในแต่ละแบบ

ซึ่งตามที่กล่าวไปข้างต้น หลังคาโมเดิร์นบางประเภท อาจใช้วัสดุหลังคาเป็นประเภทไม้ ตัวอย่างเช่น แผ่น Smart board, Fiber cement หรือ OSB board ทำให้บางครั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ซึมแบบทา (Liquid Membrane) หรือ แบบเผาไฟ (Bitumen) อาจไม่เหมาะกับวัสดุหลังคาโมเดิร์น ทำให้การออกแบบบางครั้งมีข้อจำกัด และต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ด้วยเหตุนี้เอง ระบบแผ่นกันซึมหลังคา (Waterproofing Membrane) จึงถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาการรั่วซึมของหลังคาโมเดิร์นแบบต่างๆได้ เนื่องจากการติดตั้งระบบแผ่นกันซึม เป็นการติดตั้งที่ด้านบนของหลังคา อีกทั้งตัวแผ่นกันซึม มีความยืดหยุ่นสูง และน้ำหนักเบา ทำให้สามารถติดตั้งร่วมกับหลังคาดมเดิร์นที่เป็นระบบหลังคาเบาได้ โดยการใช้แผ่นกันซึมร่วมกับหลังคาโมเดิร์น จะทำให้สามารถตอบโจทย์การออกแบบหลังคาโมเดิร์นได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างการติดตั้งระบบแผ่นกันซึม สำหรับหลังคาโมเดิร์น สามารถทำได้ 3 วิธีหลักดังนี้;

  1. การติดตั้งด้วยวิธี Fully-Adhered: การติดตั้งด้วยวิธีนี้ จะเป็นการใช้กาวเฉพาะสำหรับการติดตั้งแผ่นกันซึม ทาทั่วบริเวณหลังคาโมเดิร์น ก่อนการปูแผ่นกันซึมลงไป โดยเมื่อทำการปูแผ่นกันซึมเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำารเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่น จากนั้นจะมีการจบงานด้วย Flashing Profiles บริเวรขอบหลังคาโมเดิร์น เพื่อให้กันน้ำรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การติดตั้งด้วยวิธี Mechanical Fastening: การติดตั้งด้วยวิธีนี้ จะเป็นการติดตั้งโดยใช้สกรูเจาะยึดระหว่างแผ่นกันซึมและหลังคาโมเดิร์น โดยภายหลังจากการเจาะยึดแล้ว จะทำการปิดรอยเจาะยึดช่วงรอยต่อด้วยการเชื่อมลมร้อน ทำให้แผ่นกันซึมบริเวณรอยต่อมีการปิดหัวสกรูลงไป ช่วยป้องกันการรั่วซึมได้ดี โดยวิธีนี้ เหมาะสำหรับการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน เช่น XPS Foam ร่วมกับแผ่นกันซึมได้อีกด้วบ
  3. การติดตั้งด้วยวิธี Loose Laying with Ballast: การติดตั้งด้วยวิธีนี้ จะเป็นการติดตั้งโดยใช้แผ่นกันซึมปูและเชื่อมรอยต่อแผ่น โดยไม่ต้องทากาว หรือเจาะยึดที่ตัวแผ่น จากนั้นทำการโรยกรวด โดยน้ำหนักกรวดจะเปรียบเสมือนเป็นตัวยึดแผ่นกันซึมไว้กับหลังคาโมเดิร์นนั่นเอง

นอกจากนี้ การติดตั้งแผ่นกันซึมสำหรับหลังคาโมเดิร์น ผู้ติดตั้งจะทำการประเมินหน้างานก่อนทุกครั้ง เพื่อเลือกวิธีการติดตั้งที่เหมาะสมกับหน้างานนั้นๆ ซึ่งการติดตั้งแผ่นกันซึมหลังคา นอกจากจะช่วยป้องกันการรั่วซึมแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานหลังคาโมเดิร์นได้อีกด้วย เนื่องจากการติดตั้งแผ่นกันซึมจะเป็นการปูแผ่นบนหลังคาโมเดิร์น ทำให้วัสดุหลังคาโมเดิร์นไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง อีกทั้งตัวแผ่นกันซึมยังช่วยสะท้อนความร้อนได้ระดับหนึ่ง ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคาโมเดิร์นได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจติดตั้งระบบแผ่นกันซึมหลังคา สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02-0625580  E-mail: sales@d1.co.th