แผ่นกันซึม FDT มีอายุการใช้งานจริงยาวนาน 64 ปี

เรามุ่งมั่นยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยให้ external audit อย่าง BBA และ State Material Testing Institute (MPA) Darmstadt เข้ามาตรวจสอบคุณภาพและใช้เอกสาร certification และความเห็นจาก audit ที่เป็นกลาง พูดแทนข้อมูลจากฝั่ง marketing

Method การทดสอบวัสดุที่ต้องพิสูจน์ว่าสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คือการทำ accelerated aging โดยใช้เครื่อง QUV จำลอง cycle การใช้งาน ซึ่งการทดสอบดังกล่าวเป็นการทดสอบโดยการจำลองสภาพแวดล้อมในห้องแล็ป แต่เครื่องคงไม่สามารถจำลองตัวแปรได้ครบ 100% ดังนั้นผลการทดสอบจากตัวอย่างที่ได้ผ่านการใช้งานจริงจะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าตัวอย่างที่จำลองในห้องแล็ป

FDT เป็นบริษัทแรกในโลกที่เป็นผู้คิดค้นและผลิต thermoplastic membrane เจ้าแรกในโลกในปี 1938 (3 ปีหลังจากการคิดค้นเครื่อง extrusion และ calendaring ในปี 1935) ในปี 2005 ได้มีการค้นพบหลังคา thermoplastic membrane ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังสามารถทำหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมได้อย่างสมบูรณ์แบบ อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่เงียบสงบของเมือง Eggenstein-Leopoldshafen ประเทศเยอรมนี หลังคานี้ได้ติดตั้งแผ่น membrane ในปี 1955 ผลิตโดยบริษัท FDT ขนาดพื้นที่ติดตั้ง 180 ตารางเมตร กว่า 64 ปีแล้วที่อาคารแห่งนี้ใช้สำหรับการจัดเก็บน้ำดื่มชั่วคราว เพื่อส่งบ้านจัดสรรในเมือง

การค้นพบครั้งนี้ทางผู้ผลิต (FDT) ได้เชิญสถาบันทดสอบวัสดุ (MPA Darmstadt) ทำการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของแผ่น membrane รวมถึงรอยเชื่อม โดยการนำตัวอย่างไปทำทดสอบในห้องแล็ปเพิ่มเติม ผลการทดสอบยืนยันว่าหลังคายังคงกันน้ำและทำงานได้ดีแม้ติดตั้งไปแล้วกว่า 60 ปี