บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด ผู้นำด้านแผ่นกันซึม Waterproofing Membrane และ ผลิตภัณฑ์จัดสวน Landscape System ได้เข้าร่วมงานแสดงออกบูธในงาน Architect’18 และเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภายใต้หัวข้อ Green Booth Award เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ Impact Challenger Hall เมืองทองธานี ที่ผ่านมา โดย concept ของบูธจะแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักได้แก่ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาปรากฏการณ์เกาะแห่งความร้อน  (Heat Island Effect) และ การช่วยบริหารจัดการน้ำ (Stormwater Management) เพื่อการประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน และเพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ