30 08, 2019

แผ่นกันซึม FDT มีอายุการใช้งานจริงยาวนาน 64 ปี

By |2019-08-30T17:17:58+07:00August 30th, 2019|FDT, Waterproofing|

แผ่นกันซึม FDT มีอายุการใช้งานจริงยาวนาน 64 ปี เรามุ่งมั่นยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยให้ external audit อย่าง BBA และ State Material Testing Institute (MPA) Darmstadt เข้ามาตรวจสอบคุณภาพและใช้เอกสาร certification และความเห็นจาก audit ที่เป็นกลาง พูดแทนข้อมูลจากฝั่ง marketing Method การทดสอบวัสดุที่ต้องพิสูจน์ว่าสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คือการทำ

29 08, 2019

ข้อควรรู้ ก่อนการทำสวนแนวตั้ง

By |2019-10-17T14:19:10+07:00August 29th, 2019|News|

สวนแนวตั้ง หรือ สวนผนัง (Green Wall / Vertical Garden) มักเป็นที่นิยมในหมู่นักออกแบบและนักจัดสวนกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสวนแนวตั้ง สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนแนวตั้งบริเวณผนังอาคาร คอนโด หรืออพาตเม้นต์ต่างๆ ที่ต้องการจัดสวนแต่มีพื้นที่ไม่มากนัก หรือแม้แต่เป็นส่วนเติมเต็มให้บริเวณบ้านให้มีความน่าอยู่และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เอง สวนแนวตั้ง ถือเป็นตัวช่วยให้นักออกแบบได้มีลูกเล่นในการออกแบบมากยิ่งขึ้น ทั้งการจัดวางรูปแบบ การเล่นลวดลาย หรือการนำไปประกอบร่วมกับส่วนตกแต่งบริเวณต่างๆ ซึ่งตัวสวนแนวตั้ง มีจุดเด่นตรงที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับพื้นที่ รวมถึงช่วยเพิ่มความสดชื่น เขียวชะอุ่มให้กับผุ้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากจะกล่าวถึงประโยชน์ของสวนแนวตั้ง อาจกล่าวถึงได้ดังต่อไปนี้;

16 08, 2019

หลังคาโมเดิร์น และการกันน้ำรั่วซึม

By |2019-10-18T15:31:41+07:00August 16th, 2019|News|

หลังคาโมเดิร์น หรือ Modern Roof  มักเป็นที่นิยมในการออกแบบบ้านสไตล์สมัยใหม่ เนื่องจากหลังคาโมเดิร์น จะเน้นในเรื่องแบบของโครงสร้าง รวมถึงการ design ที่มีความเรียบง่าย แต่ดูน่าสนใจ ซึ่งในการออกแบบหลังคาโมเดิร์น เราสามารถออกแบบให้เป็นหลังคาชนิดคอนกรีต (คสล.) โดยเน้นการออกแบบให้มีความลาดเอียง หรือ slope น้อยๆ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบในลักษณะของหลังคาแบน (Flat Roof) หรือ ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้หลังคาโมเดิร์นมีน้ำหนักมาก เราอาจจะเลือกใช้วัสดุหลังคาชนิดเบา เช่น แผ่น Smart

8 08, 2019

แก้ปัญหาหลังคารั่วด้วยแผ่นกันซึม d.one

By |2019-08-08T18:32:21+07:00August 8th, 2019|News|

แผ่นกันซึมหลังคา อาจเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเริ่มมีใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ร่วมกับงาน Build-up หลังคาประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หลังคาคอนกรีต (คสล.) หรือ หลังคาเบาต่างๆ เช่น หลังคา fiber cement หรือ หลังคา smart board ก็สามารถใช้แผ่นกันซึมติดตั้งได้เช่นกัน   ความหลากหลายของคุณภาพแผ่นกันซึม แผ่นกันซึมหลังคา อาจมีหลายเกรดและหลายราคาแตกต่างกันออกไป  ซึ่งในบางครั้งแผ่นกันซึมที่มีราคาถูกมากๆ อาจเกิดจากการใช้วัสดุคุณภาพไม่สูงนักในการผลิต หรือกระบวนการผลิตไม่ได้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้แผ่นกันซึมเหล่านี้มีราคาที่ถูกลงมาก  อย่างไรก็ตาม แผ่นกันซึมที่มีราคาค่อนข้างถูก

23 07, 2019

Biophilic Design การออกแบบสู่ธรรมชาติที่ลงตัว

By |2019-07-26T11:01:08+07:00July 23rd, 2019|News|

          Biophilic Design อาจจะเริ่มคุ้นหูกันมากขึ้น สำหรับใครหลายๆคน เนื่องจากเทรนด์การออกแบบในปัจจุบัน มีการนำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบกันมากขึ้น โดย Biophilic Design สามารถตีความสั้นๆได้ว่า เป็นการออกแบบในลักษณะของการนำ "ธรรมชาติ" กลับเข้ามาสู่ตัวเมือง โดยเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและความลงตัวของที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเอง ที่มาของคำว่า Biophilic เกิดจากภาษากรีก คำว่า "Bios" ซึ่งหมายถึง "ชีวิต" และ "Phila" ซึ่งหมายถึงความรักในลักษณะฉันมิตรหรือเท่าเทียม

22 07, 2019

EJOT Rainscreen Cladding

By |2019-07-22T21:56:47+07:00July 22nd, 2019|EJOT, Waterproofing|

EJOT CORSSFIX The next generation of rainscreen support systems EJOT Crossfix นวัตกรรมระบบเจาะยึดจากประเทศเยอรมัน สำหรับงานติดตั้งผนังกันฝนและความร้อน (rainscreen cladding) เพื่อตอบโจทย์การออกแบบบ้านที่หลากหลาย ระบบ Rainscreen เป็นตัวช่วยลดความชื้นให้กับผนัง โดยมีช่องว่างระหว่างชั้นเพื่อให้อากาศและความร้อนถ่ายเท อีกทั้งตัวระบบสามารถติดตั้งควบคู่ไปกับฉนวนกันความร้อน เพื่อช่วยลดความร้อนและกันเสียงให้กับตัวบ้าน และด้านผนังนอกอาคาร สามารถเลือกใช้ custom profile เพื่อรองรับการติดตั้งวัสดุ Finishing ต่างๆ

16 07, 2019

ดาดฟ้ารั่วซึม แก้ไขได้อย่างไร?

By |2019-07-18T11:45:34+07:00July 16th, 2019|News|

กรณีดาดฟ้ารั่วซึม อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยหนึ่งในสาเหตุหลักอาจมาจากการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตดาดฟ้า เนื่องจากดาดฟ้าคอนกรีตในประเทศไทย มักจะต้องเจอกับสภาวะอากาศต่างๆ ตัวอย่างเช่น อากาศที่ร้อนมากในช่วงกลางวัน เนื่องจากพื้นดาดฟ้าคอนกรีต เมื่อโดนความร้อน อาจเกิดการขยายตัว และเมื่ออุณหภูมิลดลง ก็จะเกิดการหดตัวของวัสดุคอนกรีต ทำให้ในบางครั้งการขยายตัวและหดตัวอย่างรวดเร็ว อาจเป็นสาเหตุของการแตกร้าวของคอนกรีตได้ เมื่อพื้นดาดฟ้าคอนกรีตเกิดการแตกร้าว เวลาเจอฝนตก หรือ น้ำขัง อาจทำให้ดาดฟ้าเกิดการรั่วซึมผ่านรอยแตกร้าวได้ง่าย และด้วยเหตุนี้เอง เมื่อพูดถึงระบบกันซึม ในกรณีที่ใช้กันซึมผสมปูนหรือคอนกรีตโดยตรง อาจไม่สามารถป้องกันการรั่วซึมจากสาเหตุนี้ได้ เนื่องจากกันซึมแบบผสมปูนหรือคอนกรีต ตัวน้ำยาจะซึมแทรกลงไปในตัวคอนกรีตโดยตรง แต่เมื่อเกิดรอยแตกร้าว น้ำก็สามารถรั่วซึมผ่านรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นได้ ส่วนกรณีที่ใช้ระบบกันซึมแบบทา หรือแบบ "Liquid

15 07, 2019

มาตรฐานอาคารเขียว LEED & EPD เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

By |2019-07-18T11:46:16+07:00July 15th, 2019|News|

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) เป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งในประเทศไทยเองก็ได้มีการนำมาตรฐานนี้ เป็นหนึ่งในเกณฑ์การรับรอง "อาคารเขียว" เช่นกัน LEED ถูกพัฒนาโดยองค์กร U.S. Green Building Council (USGBC) จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งนี้ มาตรฐาน LEED มีจะการพัฒนาและอัพเดตข้อมูลตลอดเวลา เพื่อให้มีการครอบคลุมเกณฑ์ในหลายๆด้าน เพื่อให้มาตรฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปัจจุบัน LEED v. 4 

9 07, 2019

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม EPD (Environmental Product Declaration)

By |2019-07-18T11:46:39+07:00July 9th, 2019|News|

  ในปัจจุบัน ผู้คนมักให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้เกิดฉลากและการรับรองที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันอย่างมากมาย  โดยหากเราคำนึงถึงมาตรฐานสากล (ISO Standards) ฉลากสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้;   ISO - Environmental Standards ISO 14024: 1999 Environmental labels and declarations (Type I Environmental labeling) ISO 14021: 2001

6 07, 2019

BBA Certification คืออะไร?

By |2019-07-18T11:47:08+07:00July 6th, 2019|FDT, News, Waterproofing|

BBA (British Board of Agrément) คือองค์กรมาตรฐาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 โดยองค์กร ฺฺBBA นี้มีหน้าที่ในการตรวจสอบและให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แผ่นกันซึมหลังคา (Roofing Waterproofing Membrane) โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้น จะถูกองค์กร BBA ตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด ตั้งแต่วิธีการผลิต ไปจนถึงวิธีการใช้งาน และทั้งนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์แผ่นกันซึมหลังคา ปัจจัยหลักที่องค์กร