Loading...
Blog 2017-07-10T16:29:12+00:00

Do You Have A Flat Roof Construction Project We Can Help With?

Get a free quote

New Partner: D.ONE & Aqualine Protarget

บริษัท D1 System Co., Ltd. ผู้นำด้านระบบ Roofing Waterproofing Membrane และ Landscape System แบรนด์ดังอย่าง Uniseal และ บริษัท Aqualine Protarget Co., Ltd. ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หลังคาแบรนด์ดังอย่าง LINDAB ได้เข้าร่วมเป็น "Solution Partner" ทางด้าน "Green Roof System" เป็นการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบหลังคาและระบบสวนดาดฟ้า หลังคาเขียว เพื่อความสวยงาม การลดความร้อนให้ตัวอาคาร และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ทั้งนี้เรามีการจัดแสดงสินค้า PlanterCell®30 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จัดสวน Green Roof สำหรับงานหลังคาเบา ในงาน BMAM Expo

By |Uncategorized|

รู้ทันกันซึม ตอน: ความรู้ของผู้ผลิตสินค้าสวนแนวตั้ง มีผลอย่างไร?

ในการทำระบบสวนแนวตั้ง หรือ Green Wall / Vertical Garden หลักสำคัญคือเราจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ Know how ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การดูสภาพแวดล้อม การเลือกผลิตภัณฑ์ ระบบน้ำ และการดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการติดตั้ง ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (เช่น ผู้ผลิตกระถาง, แผงปลูกต้นไม้) จะต้องมีความรู้เหล่านี้อย่างครบถ้วน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตบางรายไม่ได้คำนึงถึงปัจจัย หรือไม่มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการจัดสวน เช่น ไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้มากพอ ไม่คำนึงถึงการออกแบบ Design ต้นไม้ การคำนวณปริมาณน้ำและแสงแดดไม่แม่นยำ จึงทำให้บางครั้งเมื่อผู้ติดตั้งซื้อไปติดตั้งให้ลูกค้า มักจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เช่น สุดท้ายปลูกแล้วต้นไม้ไม่ทน โตได้ไม่เต็มที่ ทำให้ต้นไม้เหี่ยวและตายเร็ว เป็นต้น

By |Uncategorized|

รู้ทันกันซึม ตอน: SGBP (Singapore Green Building Product Certification) Standard

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันเราเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้าน หรือแม้แต่การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการตกแต่งก็นเน้นไปทางวัสดุที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะทราบได้ว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เราสามารถดูได้จากการรับรับรองมาตรฐานจากสากล ซึ่งหนึ่งในมาตรฐานนี้ก็คือ “SGBP” (Singapore Green Building Product Certification) นั่นเอง “SGBP” เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองวัสดุต่างๆที่ใช้กับอาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการจัดสวนประเภทต่างๆ เช่น Green Wall / Green Roof ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจาก ISO 14020 (Type I) Environmental Labels and Declarations โดยการรับรองนี้อยู่ภายใต้องค์กรใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ อย่าง BCA (Building Construction Authority), HDB

By |Uncategorized|

รู้ทันกันซึม ตอน: มาตรฐาน EIA กับพื้นที่สีเขียว

          EIA (Environmental Impact Assessment Report) คือ การทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการศึกษาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการต่างๆที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโด โดยโครงการที่ได้รับมาตรฐาน EIA เท่านั้นจึงจะสามารถก่อสร้างและมีการซื้อขายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เองหนึ่งในปัจจัยหลักที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐาน EIA ก็คือพื้นที่สีเขียว และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อมีการก่อสร้างคอนโด ในบางครั้งการจัดทำพื้นที่สีเขียวจึงมีค่อนข้างจำกัด โดยทั้งนี้เราจึงสามารถนับพื้นที่ปลูกหญ้าเป็นพื้นที่สีเขียวได้ เช่น การทำที่จอดรถต่างๆหรือแม้แต่ที่จอดรถดับเพลิงให้เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกหญ้า แต่ทั้งนี้เองการก่อสร้างพื้นที่สีเขียวที่ต้องมีการรับน้ำหนักมากๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านโครงสร้างได้ เราจึงต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มความเหมาะสม และสามารถรับน้ำหนักได้ดี          GrasCell®GP40 และ GrasCell® GP40LW เป็นผลิตภัณฑ์ Landscape Engineering

By |Uncategorized|

ระบบน้ำ (Irrigation System) สำหรับสวนแนวตั้ง

ในการทำสวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) เรามักจะนึกถึงปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกระบบในการปลูก เช่น ระบบกระถาง (pot) หรือระบบแผง (panel)  อีกทั้งการเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ไม้แดด ไม้ร่ม ไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อย ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือ ระบบน้ำ (Irrigation System) นั่นเอง การทำสวนแนวตั้งโดยทั่วไปอาจไม่ได้มีการวางแผนที่ดี โดยหลายครั้งมักพบปัญหาต้นไม้ตายเหี่ยวและตายเร็ว ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบน้ำทำงานไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ต้นไม้ได้รับปริมาณน้ำที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การได้รับน้ำน้อยเกินไป เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนและแดดแรง ทำให้น้ำระเหยได้เร็ว หากต้นไม้ได้รับน้ำไม่เพียงพอ จะทำให้แห้งและตายได้ง่าย หรือในกรณีหากต้นไม้ได้รับน้ำมากเกินไป ต้นไม้ก็จะเฉาตายเช่นกัน ทั้งนี้ระบบน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำสวนแนวตั้ง ซึ่งบ่อยครั้งระบบน้ำมักถูกละเลย เนื่องจากเรามักจะคิดว่าสามารถใช้แบบใดก็ได้ไม่แตกต่างกัน

รู้ทันกันซึม ตอน: EJObar (เพื่อการติดตั้งงานระบบ เช่น Solar Cell ภายหลังการติดตั้งแผ่นกันซึม)

ในปัจจุบันการใช้งาน Solar Cell ในประเทศไทยมีความแพร่หลายกันมากขึ้น จึงทำให้เราต้องคำนึงถึงการวางระบบด้านบนตึกอาคารให้มีความเหมาะสม ซึ่งในบางครั้งตึกอาคารต่างๆที่มีการติดตั้งระบบกันซึมชนิดแผ่นเมมเบรน หรือที่เรียกกันว่า Roofing Waterproofing Membrane(e.g., PVC membrane, EVA membrane, TPO membrane) ไว้ก่อนแล้ว ทำให้บ่อยครั้งมักจะเกิดปัญหาเมื่อต้องมีการติดตั้งงานระบบภายหลังการติดตั้งแผ่นกันซึม เนื่องจากงานระบบจะต้องมีการเจาะยึดโดยจำเป็นต้องเจาะลงไปที่แผ่นเมมเบรนโดยตรง ซึ่งการเจาะนี้อาจทำให้แผ่นเมมเบรนทะลุ เกิดความเสียหาย และเกิดปัญหารั่วซึมตามมาภายหลังได้ เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงมีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เรียกว่า EJObar เป็นเทคโนโลยีใหม่จากประเทศเยอรมัน โดย EJObar นี้เป็นบาร์สำหรับช่วยในการติดตั้งงานระบบภายหลังการติดตั้งแผ่นกันซึมบนหลังคา โดยตัวบาร์นี้จะทำหน้าที่เป็นที่รองรับการยึดเจาะต่างๆ หรือรองรับขาตั้งของงานระบบ เช่น Solar Cell, Compressor, หรือจานดาวเทียมที่อาจมีความแหลมคม โดยไม่ต้องมีการเจาะยึดแผ่นกันซึมโดยตรง ทำให้สามารถติดตั้งงานระบบได้อย่างง่ายดายไม่ส่งผลกระทบต่อระบบกันซึม ทำให้การกันซึมยังสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Building Inspiring Spaces

โทรหาเรา 0854465955