Landscape

How Green Roof Helps Your Roof?

By |2019-07-19T15:57:10+07:00May 22nd, 2018|Green Roof, Landscape|

สวนดาดฟ้า (Green Roof/Roof Garden) หมายถึงการปลูกต้นไม้บนอาคาร ซึ่งในขณะนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสภาพพื้นที่จำกัดของอาคารบ้านเรือนต่างๆ และความต้องการในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านมากขึ้น การทำสวนลักษณะนี้ จะประกอบไปด้วย layer ชั้นต่างๆ เช่น ชั้นดิน (growing medium) และ ชั้นต้นไม้ (vegetative layer) โดยทั้งนี้เองระบบสวนดาดฟ้ามีส่วนสำคัญในการช่วยลดอุณหภูมิและความร้อนของตัวตึกอาคาร ซึ่งต้นไม้ต่างๆมีส่วนช่วยในกระบวนการลดความร้อนได้ 2 แบบ ได้แก่; 1. Shading Surface: หรือร่มเงาของต้นไม้ จุดนี้จะช่วยในการลดอุณหภูมิของอาคารชั้นดาดฟ้าโดยรอบ

Green Wall Maintenance

By |2019-07-19T15:59:36+07:00May 21st, 2018|Green Wall, Landscape|

การ Maintenance สวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งความยาวของกิ่งก้าน อาจจะมีความยาวมากขึ้น จึงต้องมีการตัดแต่งและดูแลให้คงความสวยงาม อีกทั้งการใส่ปุ๋ย และการเช็คระบบต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสวนแนวตั้งของเราจะได้มีความสวยงามอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัท d.one ของเรามีการดูแลต้นไม้อย่างละเอียด โดยการ Maintenance จะรวมไปถึง;   ตัดแต่งต้นไม้ให้ได้รูปทรงสวยงาม   ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม   กำจัดวัชพืช   ตรวจเช็คระบบน้ำและอุปกรณ์ควบคุม   ซ่อมแซมและเปลี่ยนต้นไม้ใหม่

SGBC & LEED for Landscape

By |2019-07-19T16:02:09+07:00April 11th, 2018|Green Roof, Green Wall, Landscape|

 SGBC (Singapore Green Building Council) เป็นองค์กรในการตรวจสอบและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะอยู่ในรูปการได้ label SGBP (Singapore Green Building Product) ซึ่งการมีการรับรองเช่นนี้เทียบได้กับการได้ credit รับการรับรองจากมาตรฐาน LEED เช่นกัน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จาก Uniseal จากประเทศสิงคโปร์ ได้รับการับรองจาก SGBC ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเรื่องความยั่งยืน (Environmental Sustainability) ของธรรมชาติอีกด้วย

รู้ทันกันซึม ตอน: อุปกรณ์ปรับระดับพื้น (Adjustable Pedestal System)

By |2018-06-19T14:04:04+07:00February 20th, 2018|Landscape|

  ในการปูพื้นเพื่อตกแต่งหรือเพื่อใช้งาน เราสามารถทำการติดตั้งได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การปูแบบเปียก (Wet Process) คือ มีการใช้ปูนซีเมนต์เปียกทาก่อนเพื่อทำการแปะกระเบื้องหรือแผ่นหินกับพื้นผิวหน้างาน และ การปูแบบแห้ง (Dry Process) คือ การใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อปรับระดับและรองรับกระเบื้องหรือแผ่นหินโดยไม่ต้องรอให้ปูนซีเมนต์แห้ง ทำให้การติดตั้งมีความสะดวกสบายมากขึ้น Insu®Jac ผลิตภัณฑ์ปรับระดับพื้น นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ สำหรับการทำ Finishing แบบ Dry Process สามารถใช้ปูกระเบื้อง แผ่นหิน หรือตงไม้ (Decking) ได้อย่างสวยงาม มีคุณสมบัติได้แก่;

รู้ทันกันซึม ตอน: ความรู้ของผู้ผลิตสินค้าสวนแนวตั้ง มีผลอย่างไร?

By |2018-06-05T20:44:22+07:00September 21st, 2017|Green Wall, Landscape|

ในการทำระบบสวนแนวตั้ง หรือ Green Wall / Vertical Garden หลักสำคัญคือเราจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ Know how ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การดูสภาพแวดล้อม การเลือกผลิตภัณฑ์ ระบบน้ำ และการดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการติดตั้ง ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (เช่น ผู้ผลิตกระถาง, แผงปลูกต้นไม้) จะต้องมีความรู้เหล่านี้อย่างครบถ้วน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตบางรายไม่ได้คำนึงถึงปัจจัย หรือไม่มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการจัดสวน เช่น ไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้มากพอ ไม่คำนึงถึงการออกแบบ

รู้ทันกันซึม ตอน: SGBP (Singapore Green Building Product Certification) Standard

By |2018-06-05T20:44:14+07:00September 12th, 2017|Landscape|

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันเราเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้าน หรือแม้แต่การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการตกแต่งก็นเน้นไปทางวัสดุที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะทราบได้ว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เราสามารถดูได้จากการรับรับรองมาตรฐานจากสากล ซึ่งหนึ่งในมาตรฐานนี้ก็คือ “SGBP” (Singapore Green Building Product Certification) นั่นเอง “SGBP” เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองวัสดุต่างๆที่ใช้กับอาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการจัดสวนประเภทต่างๆ เช่น Green Wall / Green Roof ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจาก ISO 14020 (Type I) Environmental

รู้ทันกันซึม ตอน: มาตรฐาน EIA กับพื้นที่สีเขียว

By |2018-06-05T20:41:19+07:00September 7th, 2017|Landscape|

          EIA (Environmental Impact Assessment Report) คือ การทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการศึกษาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการต่างๆที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโด โดยโครงการที่ได้รับมาตรฐาน EIA เท่านั้นจึงจะสามารถก่อสร้างและมีการซื้อขายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เองหนึ่งในปัจจัยหลักที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐาน EIA ก็คือพื้นที่สีเขียว และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อมีการก่อสร้างคอนโด ในบางครั้งการจัดทำพื้นที่สีเขียวจึงมีค่อนข้างจำกัด โดยทั้งนี้เราจึงสามารถนับพื้นที่ปลูกหญ้าเป็นพื้นที่สีเขียวได้ เช่น การทำที่จอดรถต่างๆหรือแม้แต่ที่จอดรถดับเพลิงให้เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกหญ้า แต่ทั้งนี้เองการก่อสร้างพื้นที่สีเขียวที่ต้องมีการรับน้ำหนักมากๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านโครงสร้างได้ เราจึงต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มความเหมาะสม และสามารถรับน้ำหนักได้ดี  

ระบบน้ำ (Irrigation System) สำหรับสวนแนวตั้ง

By |2017-08-25T13:48:39+07:00August 25th, 2017|Green Roof, Green Wall, Landscape|

ในการทำสวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) เรามักจะนึกถึงปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกระบบในการปลูก เช่น ระบบกระถาง (pot) หรือระบบแผง (panel)  อีกทั้งการเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ไม้แดด ไม้ร่ม ไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อย ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือ ระบบน้ำ (Irrigation System) นั่นเอง การทำสวนแนวตั้งโดยทั่วไปอาจไม่ได้มีการวางแผนที่ดี โดยหลายครั้งมักพบปัญหาต้นไม้ตายเหี่ยวและตายเร็ว ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบน้ำทำงานไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ต้นไม้ได้รับปริมาณน้ำที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น

รู้ทันกันซึมตอน: มารู้จักสวนแนวตั้งกันเถอะ

By |2018-06-26T10:25:17+07:00July 20th, 2017|Green Wall, Landscape|

สวนแนวตั้ง หรือที่เรียกกันว่า Green Wall หรือ Vertical Garden เป็นการจัดสวนสมัยใหม่ที่นิยมจัดตามบ้านเรือน ตามคอนโด อพาร์ตเมนต์ หรือแม้แต่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยการจัดสวนแนวตั้งนี้มีประโยชน์หลายอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึง ตัวอย่างเช่น การจัดสวนลักษณะนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวตึกอาคารแล้ว ยังเสมือนเป็นฉนวนกันความร้อนให้แก่ตัวผนังอาคาร และช่วยกรองอากาศให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยทำหน้าที่เสมือนตัวกรองเสียงรบกวนต่างๆได้อีกด้วย ทั้งนี้ การจัดสวนแนวตั้ง จะมีหลักๆ 2 ระบบด้วยกัน คือ ระบบกระถาง (Pot System) และ ระบบแผง

Executive Partner: D.one & Uniseal

By |2017-07-13T07:53:56+07:00June 20th, 2017|Green Roof, Green Wall, Landscape|

Uniseal เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผลิตภัณฑสำหรับจัดสวนอย่างหลากหลาย สามารถใช้กับงานในรูปแบบต่างๆได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนแบบ Green Wall, Green Roof, ระบบจัดการน้ำแบบ Water Management System ไปจนถึงการตกแต่งพื้นสวนแบบ Dry Process โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Adjustable Pedestal System เพื่อวางแผ่นหินหรือไม้ตกแต่งและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับอาคาร บ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ Uniseal ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม ได้การรับรองมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท โดยมีการทดลองและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีความใ่สใจในทุกๆกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีความแข็งแรง คงทน