Landscape

How Green Roof Helps Your Roof?

By |2018-06-26T10:38:41+07:00May 22nd, 2018|Green Roof, Landscape|

สวนดาดฟ้า (Green Roof/Roof Garden) หมายถึงการปลูกต้นไม้บนอาคาร ซึ่งในขณะนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสภาพพื้นที่จำกัดของอาคารบ้านเรือนต่างๆ และความต้องการในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านมากขึ้น การทำสวนลักษณะนี้ จะประกอบไปด้วย layer ชั้นต่างๆ เช่น ชั้นดิน (growing medium) และ ชั้นต้นไม้ (vegetative layer) โดยทั้งนี้เองระบบสวนดาดฟ้ามีส่วนสำคัญในการช่วยลดอุณหภูมิและความร้อนของตัวตึกอาคาร ซึ่งต้นไม้ต่างๆมีส่วนช่วยในกระบวนการลดความร้อนได้ 2 แบบ ได้แก่; 1. Shading Surface: หรือร่มเงาของต้นไม้ จุดนี้จะช่วยในการลดอุณหภูมิของอาคารชั้นดาดฟ้าโดยรอบ ทั้งนี้ยังมีผลวิจัยช่วยยืนยันว่า ในช่วงหน้าร้อน พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่กระทบตัวอาคารข้างใต้จะลดลงถึง 10-30% เมื่อเรามีสวนดาดฟ้าช่วยปกคลุม 2. Evapotranspiration: ซึ่งวิธีการนี้จะมาจาก การดูดน้ำจากรากและขึ้นมาสู่ใบ (transpiration) และ การคายน้ำของต้นไม้สู่ชั้นบรรยากาศ (evaporation) กระบวนการนี้จะช่วยลดความร้อนบริเวณ surface ของตึกอาคารได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัท d.one เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดสวนแนวตั้ง รวมถึงรับติดตั้งอย่างครบวงจร หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 02-0625580,  E-mail:

Green Wall Maintenance

By |2018-06-05T20:45:57+07:00May 21st, 2018|Green Wall, Landscape|

การ Maintenance สวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งความยาวของกิ่งก้าน อาจจะมีความยาวมากขึ้น จึงต้องมีการตัดแต่งและดูแลให้คงความสวยงาม อีกทั้งการใส่ปุ๋ย และการเช็คระบบต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสวนแนวตั้งของเราจะได้มีความสวยงามอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัท d.one ของเรามีการดูแลต้นไม้อย่างละเอียด โดยการ Maintenance จะรวมไปถึง;   ตัดแต่งต้นไม้ให้ได้รูปทรงสวยงาม   ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม   กำจัดวัชพืช   ตรวจเช็คระบบน้ำและอุปกรณ์ควบคุม   ซ่อมแซมและเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ กรณีต้นไม้ตายหรือมีความเสียหาย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 02-0625580  E-mail: sales@d1.co.th

SGBC & LEED for Landscape

By |2018-06-05T20:45:39+07:00April 11th, 2018|Green Roof, Green Wall, Landscape|

 SGBC (Singapore Green Building Council) เป็นองค์กรในการตรวจสอบและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะอยู่ในรูปการได้ label SGBP (Singapore Green Building Product) ซึ่งการมีการรับรองเช่นนี้เทียบได้กับการได้ credit รับการรับรองจากมาตรฐาน LEED เช่นกัน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จาก Uniseal จากประเทศสิงคโปร์ ได้รับการับรองจาก SGBC ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเรื่องความยั่งยืน (Environmental Sustainability) ของธรรมชาติอีกด้วย

รู้ทันกันซึม ตอน: อุปกรณ์ปรับระดับพื้น (Adjustable Pedestal System)

By |2018-06-19T14:04:04+07:00February 20th, 2018|Landscape|

  ในการปูพื้นเพื่อตกแต่งหรือเพื่อใช้งาน เราสามารถทำการติดตั้งได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การปูแบบเปียก (Wet Process) คือ มีการใช้ปูนซีเมนต์เปียกทาก่อนเพื่อทำการแปะกระเบื้องหรือแผ่นหินกับพื้นผิวหน้างาน และ การปูแบบแห้ง (Dry Process) คือ การใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อปรับระดับและรองรับกระเบื้องหรือแผ่นหินโดยไม่ต้องรอให้ปูนซีเมนต์แห้ง ทำให้การติดตั้งมีความสะดวกสบายมากขึ้น Insu®Jac ผลิตภัณฑ์ปรับระดับพื้น นำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ สำหรับการทำ Finishing แบบ Dry Process สามารถใช้ปูกระเบื้อง แผ่นหิน หรือตงไม้ (Decking) ได้อย่างสวยงาม มีคุณสมบัติได้แก่;     ✅  มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก     ✅  สามารถปรับความลาดอียง (Slope Adjustable) ได้     ✅  สามารถปรับความสูงได้ตั้งแต่ 45 mm. และได้สูงสุดถึง 1,500 mm.     ✅  สามารถใช้ติดตั้งบนแผ่นกันซึม (Waterproofing Membrane) ได้โดยไม่ทำให้แผ่นกันซึมเสียหาย     

รู้ทันกันซึม ตอน: ความรู้ของผู้ผลิตสินค้าสวนแนวตั้ง มีผลอย่างไร?

By |2018-06-05T20:44:22+07:00September 21st, 2017|Green Wall, Landscape|

ในการทำระบบสวนแนวตั้ง หรือ Green Wall / Vertical Garden หลักสำคัญคือเราจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ Know how ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การดูสภาพแวดล้อม การเลือกผลิตภัณฑ์ ระบบน้ำ และการดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการติดตั้ง ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (เช่น ผู้ผลิตกระถาง, แผงปลูกต้นไม้) จะต้องมีความรู้เหล่านี้อย่างครบถ้วน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตบางรายไม่ได้คำนึงถึงปัจจัย หรือไม่มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการจัดสวน เช่น ไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้มากพอ ไม่คำนึงถึงการออกแบบ Design ต้นไม้ การคำนวณปริมาณน้ำและแสงแดดไม่แม่นยำ จึงทำให้บางครั้งเมื่อผู้ติดตั้งซื้อไปติดตั้งให้ลูกค้า มักจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เช่น สุดท้ายปลูกแล้วต้นไม้ไม่ทน โตได้ไม่เต็มที่ ทำให้ต้นไม้เหี่ยวและตายเร็ว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง ในการทำระบบสวนแนวตั้ง เราจึงต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งในส่วนของผู้ผลิตเอง และรวมถึงผู้ติดตั้งด้วย ซึ่ง บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด เราใช้ผลิตภัณฑ์จาก Uniseal ซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จัดสวน จากประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์จัดสวน เช่น

รู้ทันกันซึม ตอน: SGBP (Singapore Green Building Product Certification) Standard

By |2018-06-05T20:44:14+07:00September 12th, 2017|Landscape|

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันเราเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้าน หรือแม้แต่การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการตกแต่งก็นเน้นไปทางวัสดุที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะทราบได้ว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เราสามารถดูได้จากการรับรับรองมาตรฐานจากสากล ซึ่งหนึ่งในมาตรฐานนี้ก็คือ “SGBP” (Singapore Green Building Product Certification) นั่นเอง “SGBP” เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับรองวัสดุต่างๆที่ใช้กับอาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการจัดสวนประเภทต่างๆ เช่น Green Wall / Green Roof ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจาก ISO 14020 (Type I) Environmental Labels and Declarations โดยการรับรองนี้อยู่ภายใต้องค์กรใหญ่ของประเทศสิงคโปร์ อย่าง BCA (Building Construction Authority), HDB (Housing and Development Board) และ อาคารสีเขียวระดับภูมิภาค (Green Building Councils) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าสิงคโปร์เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการที่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดได้การรับรองมาตรฐานนี้ แสดงว่า สินค้านั้นๆเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานอย่างแท้จริงโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย ไม่มีการปล่อยสารลงสู่ธรรมชาติ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

รู้ทันกันซึม ตอน: มาตรฐาน EIA กับพื้นที่สีเขียว

By |2018-06-05T20:41:19+07:00September 7th, 2017|Landscape|

          EIA (Environmental Impact Assessment Report) คือ การทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการศึกษาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการต่างๆที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโด โดยโครงการที่ได้รับมาตรฐาน EIA เท่านั้นจึงจะสามารถก่อสร้างและมีการซื้อขายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เองหนึ่งในปัจจัยหลักที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐาน EIA ก็คือพื้นที่สีเขียว และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อมีการก่อสร้างคอนโด ในบางครั้งการจัดทำพื้นที่สีเขียวจึงมีค่อนข้างจำกัด โดยทั้งนี้เราจึงสามารถนับพื้นที่ปลูกหญ้าเป็นพื้นที่สีเขียวได้ เช่น การทำที่จอดรถต่างๆหรือแม้แต่ที่จอดรถดับเพลิงให้เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกหญ้า แต่ทั้งนี้เองการก่อสร้างพื้นที่สีเขียวที่ต้องมีการรับน้ำหนักมากๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านโครงสร้างได้ เราจึงต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มความเหมาะสม และสามารถรับน้ำหนักได้ดี          GrasCell®GP40 และ GrasCell® GP40LW เป็นผลิตภัณฑ์ Landscape Engineering เพื่อการทำ Paving System โดยเฉพาะการรับน้ำหนักมากๆ ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 200 tons/m2 เหมาะสำหรับการทำที่จอดรถบรรทุก, รถดับเพลิง, รถยนต์ หรือการทำทางรถวิ่งต่างๆ ลักษณะการออกแบบเป็นฐานเปิด สามารถให้รากไม้เจริญเติบโตได้ดี เหมาะแก่การปลูกหญ้าซึ่งทั้งนี้สามารถตอบโจทย์มาตรฐาน

ระบบน้ำ (Irrigation System) สำหรับสวนแนวตั้ง

By |2017-08-25T13:48:39+07:00August 25th, 2017|Green Roof, Green Wall, Landscape|

ในการทำสวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) เรามักจะนึกถึงปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกระบบในการปลูก เช่น ระบบกระถาง (pot) หรือระบบแผง (panel)  อีกทั้งการเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ไม้แดด ไม้ร่ม ไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อย ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือ ระบบน้ำ (Irrigation System) นั่นเอง การทำสวนแนวตั้งโดยทั่วไปอาจไม่ได้มีการวางแผนที่ดี โดยหลายครั้งมักพบปัญหาต้นไม้ตายเหี่ยวและตายเร็ว ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบน้ำทำงานไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ต้นไม้ได้รับปริมาณน้ำที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การได้รับน้ำน้อยเกินไป เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนและแดดแรง ทำให้น้ำระเหยได้เร็ว หากต้นไม้ได้รับน้ำไม่เพียงพอ จะทำให้แห้งและตายได้ง่าย หรือในกรณีหากต้นไม้ได้รับน้ำมากเกินไป ต้นไม้ก็จะเฉาตายเช่นกัน ทั้งนี้ระบบน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำสวนแนวตั้ง ซึ่งบ่อยครั้งระบบน้ำมักถูกละเลย เนื่องจากเรามักจะคิดว่าสามารถใช้แบบใดก็ได้ไม่แตกต่างกัน แต่หารู้ไม่ว่าหากเรามีระบบน้ำที่ดี จะทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ ต้นไม้เจริญจึงเติบโตได้ดี คงความสดชื่น และอยู่ได้นาน Figure 1&2: ตัวอย่าง Green Wall ที่มีปัญหา อาจะเกิดจากการเลือกต้นไม้และการทำระบบน้ำไม่ได้มาตรฐาน      

รู้ทันกันซึมตอน: มารู้จักสวนแนวตั้งกันเถอะ

By |2018-06-26T10:25:17+07:00July 20th, 2017|Green Wall, Landscape|

สวนแนวตั้ง หรือที่เรียกกันว่า Green Wall หรือ Vertical Garden เป็นการจัดสวนสมัยใหม่ที่นิยมจัดตามบ้านเรือน ตามคอนโด อพาร์ตเมนต์ หรือแม้แต่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยการจัดสวนแนวตั้งนี้มีประโยชน์หลายอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึง ตัวอย่างเช่น การจัดสวนลักษณะนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวตึกอาคารแล้ว ยังเสมือนเป็นฉนวนกันความร้อนให้แก่ตัวผนังอาคาร และช่วยกรองอากาศให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยทำหน้าที่เสมือนตัวกรองเสียงรบกวนต่างๆได้อีกด้วย ทั้งนี้ การจัดสวนแนวตั้ง จะมีหลักๆ 2 ระบบด้วยกัน คือ ระบบกระถาง (Pot System) และ ระบบแผง (Panel System) ซึ่งทั้งสองระบบจะมีความคล้ายคลึงกันมาก เพียงแต่ระบบแผงอาจจะสามารถเพิ่มลูกเล่นหรือลวดลายในการจัดต้นไม้ได้มากกว่า เนื่องจากระบบแผงสามารถจัดตำแหน่งต้นไม้ได้อย่างไม่ตายตัว และมี Build up ที่ค่อนข้างบาง แต่ราคาค่อนข้างสูงกว่า ในขณะที่ระบบกระถาง ก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน เพราะมีราคาถูกกว่า และสามารถรูปแบบได้หลากหลายพอควร ทั้งนี้การเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่ง จะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งทั้งนี้เองในบทความหน้าเราจะมาพูดกันถึงแต่ละระบบเพื่อให้เรามีความเข้าใจละสามารถเลือกใช้กันได้อย่างเหมาะสม

Executive Partner: D.one & Uniseal

By |2017-07-13T07:53:56+07:00June 20th, 2017|Green Roof, Green Wall, Landscape|

Uniseal เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผลิตภัณฑสำหรับจัดสวนอย่างหลากหลาย สามารถใช้กับงานในรูปแบบต่างๆได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนแบบ Green Wall, Green Roof, ระบบจัดการน้ำแบบ Water Management System ไปจนถึงการตกแต่งพื้นสวนแบบ Dry Process โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Adjustable Pedestal System เพื่อวางแผ่นหินหรือไม้ตกแต่งและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับอาคาร บ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ Uniseal ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม ได้การรับรองมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท โดยมีการทดลองและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีความใ่สใจในทุกๆกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัท ดีวัน ซิสเต็ม จำกัด ได้ตกลงเซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท Uniseal ประเทศสิงคโปร์ ในการเป็นคู่ค้าแบบ Exclusive ซึ่งหมายถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Uniseal แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเราจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้บริการทางด้านจัดสวน Landscape แบบครบวงจร โดยรวมไปถึงรับออกแบบ การให้คำแนะนำในการตกแต่งสวนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนดาดฟ้า (Green Roof)