Green Wall

Green Wall Maintenance

By |2018-06-05T20:45:57+07:00May 21st, 2018|Green Wall, Landscape|

การ Maintenance สวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งความยาวของกิ่งก้าน อาจจะมีความยาวมากขึ้น จึงต้องมีการตัดแต่งและดูแลให้คงความสวยงาม อีกทั้งการใส่ปุ๋ย และการเช็คระบบต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสวนแนวตั้งของเราจะได้มีความสวยงามอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัท d.one ของเรามีการดูแลต้นไม้อย่างละเอียด โดยการ Maintenance จะรวมไปถึง;   ตัดแต่งต้นไม้ให้ได้รูปทรงสวยงาม   ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม   กำจัดวัชพืช   ตรวจเช็คระบบน้ำและอุปกรณ์ควบคุม   ซ่อมแซมและเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ กรณีต้นไม้ตายหรือมีความเสียหาย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 02-0625580  E-mail: sales@d1.co.th

SGBC & LEED for Landscape

By |2018-06-05T20:45:39+07:00April 11th, 2018|Green Roof, Green Wall, Landscape|

 SGBC (Singapore Green Building Council) เป็นองค์กรในการตรวจสอบและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะอยู่ในรูปการได้ label SGBP (Singapore Green Building Product) ซึ่งการมีการรับรองเช่นนี้เทียบได้กับการได้ credit รับการรับรองจากมาตรฐาน LEED เช่นกัน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จาก Uniseal จากประเทศสิงคโปร์ ได้รับการับรองจาก SGBC ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเรื่องความยั่งยืน (Environmental Sustainability) ของธรรมชาติอีกด้วย

รู้ทันกันซึม ตอน: ความรู้ของผู้ผลิตสินค้าสวนแนวตั้ง มีผลอย่างไร?

By |2018-06-05T20:44:22+07:00September 21st, 2017|Green Wall, Landscape|

ในการทำระบบสวนแนวตั้ง หรือ Green Wall / Vertical Garden หลักสำคัญคือเราจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ Know how ที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การดูสภาพแวดล้อม การเลือกผลิตภัณฑ์ ระบบน้ำ และการดูแลรักษาต้นไม้ภายหลังการติดตั้ง ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ (เช่น ผู้ผลิตกระถาง, แผงปลูกต้นไม้) จะต้องมีความรู้เหล่านี้อย่างครบถ้วน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตบางรายไม่ได้คำนึงถึงปัจจัย หรือไม่มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการจัดสวน เช่น ไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้มากพอ ไม่คำนึงถึงการออกแบบ Design ต้นไม้ การคำนวณปริมาณน้ำและแสงแดดไม่แม่นยำ จึงทำให้บางครั้งเมื่อผู้ติดตั้งซื้อไปติดตั้งให้ลูกค้า มักจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เช่น สุดท้ายปลูกแล้วต้นไม้ไม่ทน โตได้ไม่เต็มที่ ทำให้ต้นไม้เหี่ยวและตายเร็ว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง ในการทำระบบสวนแนวตั้ง เราจึงต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งในส่วนของผู้ผลิตเอง และรวมถึงผู้ติดตั้งด้วย ซึ่ง บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด เราใช้ผลิตภัณฑ์จาก Uniseal ซึ่งเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์จัดสวน จากประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์จัดสวน เช่น

ระบบน้ำ (Irrigation System) สำหรับสวนแนวตั้ง

By |2017-08-25T13:48:39+07:00August 25th, 2017|Green Roof, Green Wall, Landscape|

ในการทำสวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) เรามักจะนึกถึงปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกระบบในการปลูก เช่น ระบบกระถาง (pot) หรือระบบแผง (panel)  อีกทั้งการเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ไม้แดด ไม้ร่ม ไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อย ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือ ระบบน้ำ (Irrigation System) นั่นเอง การทำสวนแนวตั้งโดยทั่วไปอาจไม่ได้มีการวางแผนที่ดี โดยหลายครั้งมักพบปัญหาต้นไม้ตายเหี่ยวและตายเร็ว ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบน้ำทำงานไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ต้นไม้ได้รับปริมาณน้ำที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การได้รับน้ำน้อยเกินไป เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนและแดดแรง ทำให้น้ำระเหยได้เร็ว หากต้นไม้ได้รับน้ำไม่เพียงพอ จะทำให้แห้งและตายได้ง่าย หรือในกรณีหากต้นไม้ได้รับน้ำมากเกินไป ต้นไม้ก็จะเฉาตายเช่นกัน ทั้งนี้ระบบน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำสวนแนวตั้ง ซึ่งบ่อยครั้งระบบน้ำมักถูกละเลย เนื่องจากเรามักจะคิดว่าสามารถใช้แบบใดก็ได้ไม่แตกต่างกัน แต่หารู้ไม่ว่าหากเรามีระบบน้ำที่ดี จะทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ ต้นไม้เจริญจึงเติบโตได้ดี คงความสดชื่น และอยู่ได้นาน Figure 1&2: ตัวอย่าง Green Wall ที่มีปัญหา อาจะเกิดจากการเลือกต้นไม้และการทำระบบน้ำไม่ได้มาตรฐาน      

รู้ทันกันซึมตอน: มารู้จักสวนแนวตั้งกันเถอะ

By |2018-06-26T10:25:17+07:00July 20th, 2017|Green Wall, Landscape|

สวนแนวตั้ง หรือที่เรียกกันว่า Green Wall หรือ Vertical Garden เป็นการจัดสวนสมัยใหม่ที่นิยมจัดตามบ้านเรือน ตามคอนโด อพาร์ตเมนต์ หรือแม้แต่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยการจัดสวนแนวตั้งนี้มีประโยชน์หลายอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึง ตัวอย่างเช่น การจัดสวนลักษณะนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวตึกอาคารแล้ว ยังเสมือนเป็นฉนวนกันความร้อนให้แก่ตัวผนังอาคาร และช่วยกรองอากาศให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยทำหน้าที่เสมือนตัวกรองเสียงรบกวนต่างๆได้อีกด้วย ทั้งนี้ การจัดสวนแนวตั้ง จะมีหลักๆ 2 ระบบด้วยกัน คือ ระบบกระถาง (Pot System) และ ระบบแผง (Panel System) ซึ่งทั้งสองระบบจะมีความคล้ายคลึงกันมาก เพียงแต่ระบบแผงอาจจะสามารถเพิ่มลูกเล่นหรือลวดลายในการจัดต้นไม้ได้มากกว่า เนื่องจากระบบแผงสามารถจัดตำแหน่งต้นไม้ได้อย่างไม่ตายตัว และมี Build up ที่ค่อนข้างบาง แต่ราคาค่อนข้างสูงกว่า ในขณะที่ระบบกระถาง ก็เป็นที่นิยมไม่แพ้กัน เพราะมีราคาถูกกว่า และสามารถรูปแบบได้หลากหลายพอควร ทั้งนี้การเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่ง จะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งทั้งนี้เองในบทความหน้าเราจะมาพูดกันถึงแต่ละระบบเพื่อให้เรามีความเข้าใจละสามารถเลือกใช้กันได้อย่างเหมาะสม

Executive Partner: D.one & Uniseal

By |2017-07-13T07:53:56+07:00June 20th, 2017|Green Roof, Green Wall, Landscape|

Uniseal เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผลิตภัณฑสำหรับจัดสวนอย่างหลากหลาย สามารถใช้กับงานในรูปแบบต่างๆได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนแบบ Green Wall, Green Roof, ระบบจัดการน้ำแบบ Water Management System ไปจนถึงการตกแต่งพื้นสวนแบบ Dry Process โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Adjustable Pedestal System เพื่อวางแผ่นหินหรือไม้ตกแต่งและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับอาคาร บ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ Uniseal ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม ได้การรับรองมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท โดยมีการทดลองและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีความใ่สใจในทุกๆกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัท ดีวัน ซิสเต็ม จำกัด ได้ตกลงเซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท Uniseal ประเทศสิงคโปร์ ในการเป็นคู่ค้าแบบ Exclusive ซึ่งหมายถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Uniseal แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเราจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้บริการทางด้านจัดสวน Landscape แบบครบวงจร โดยรวมไปถึงรับออกแบบ การให้คำแนะนำในการตกแต่งสวนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนดาดฟ้า (Green Roof)