Evalon

LEED & Waterproofing Membrane

By |2018-06-26T10:37:10+07:00April 4th, 2018|Evalon, FDT, Waterproofing|

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)  คือเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว? ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกา โดยองค์กร USGBC (U.S. Green Building Council) โดยทั้งนี้ LEED v.4.1 ซึ่งเป็น version ล่าสุดได้มีการกล่าวถึงว่าวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ควรมีมาตรฐาน EPD (Environmental Product Declaration) ด้วย ซึ่ง EPD เป็นมาตรฐานที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในแถบยุโรปและเยอรมันในการรับรองมาตรฐานสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้

รู้ทันกันซึม ตอน: ระบบสกรูเจาะยึด (Fastening System)

By |2019-07-19T16:04:25+07:00February 19th, 2018|Evalon, FDT, Waterproofing|

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบสกรูเจาะยึด (Fastening System) ภายใต้แบรนด์ EJOT ประเทศเยอรมัน ถูกออกแบบให้ใช้งานร่วมกับระบบแผ่นกันซึมหลังคา (Waterproofing System) และฉนวนกันความร้อน (XPS Insulation Board) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้เจาะยึดบนวัสดุต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นไม้ หรือ คอนกรีต มีคุณสมบัติพิเศษได้แก่; ✅ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน ✅ ติดตั้งและใช้งานง่าย ✅ ทนต่อแรง Imposed Load ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✅ ช่วยป้องกันการพาความร้อนจากพื้นด้านบนลงสู่ด้านล่างได้ ✅ ช่วยป้องกันระบบแผ่นกันซึมเกิด Wind-uplift

รู้ทันกันซึม ตอน: แผ่นกันซึมและการเกิด Wind uplift

By |2018-06-26T10:34:11+07:00February 12th, 2018|Evalon, FDT, Waterproofing|

ปัญหา "Wind uplift" นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการติดตั้งระบบแผ่นกันซึมหลังคา เนื่องจากในแต่ละหน้างาน อาจมีอัตราลมแรงไม่เท่ากัน โดยเฉพาะตามพื้นที่ชายฝั่งหรือติดทะเล อาจทำให้เกิดปัญหาลมพัด และยกแผ่นกันซึมขึ้นได้ ดังนั้นการคำนวณอัตราการรับแรงลม (wind uplift pressure) และการจัดหาสกรูเจาะยึด (Fastener) ที่เหมาะสม นับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ติดตั้งระบบแผ่นกันซึมควรคำนึงถึงเมื่อใช้วิธี Mechanical Fixing ในการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน (Thermal Insulation) ควบคู่กับระบบแผ่นกันซึมหลังคา        

รู้ทันกันซึม ตอน: การจบงานด้วย Flashing

By |2018-06-26T10:33:18+07:00February 12th, 2018|Evalon, FDT, Waterproofing|

ในการจบงานระบบแผ่นกันซึมหลังคา จุดที่สำคัญคืออุปกรณ์ในการจบงาน เช่น Flashing ซึ่งโดยทั่วไป ผู้ติดตั้งส่วนใหญ่จะใช้เป็น Aluminium Flashing ซึ่งเมื่อติดตั้ง จะต้องมีการเจาะด้วยน็อต และปิดหัวน็อตด้วย Sealant ซึ่งทั้งนี้เอง จุดที่ใช้ Sealant มักเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมตามมาอยู่บ่อยครั้ง เมื่ออายุการใช้งานของ Sealant เริ่มเสื่อมไป เราจึงต้องมีการคำนวณและมีการเลือกอุปกรณ์ในการจบการให้ดีก่อนการติดตั้งทุกครั้ง ทั้งนี้บริษัท d.one ของเรามีการใช้ "Rhenofol C Laminated Metal Sheet Profile" ซึ่งเป็น

รู้ทันกันซึม ตอน: EJObar (เพื่อการติดตั้งงานระบบ เช่น Solar Cell ภายหลังการติดตั้งแผ่นกันซึม)

By |2018-06-26T10:31:30+07:00August 7th, 2017|Evalon, FDT, Waterproofing|

ในปัจจุบันการใช้งาน Solar Cell ในประเทศไทยมีความแพร่หลายกันมากขึ้น จึงทำให้เราต้องคำนึงถึงการวางระบบด้านบนตึกอาคารให้มีความเหมาะสม ซึ่งในบางครั้งตึกอาคารต่างๆที่มีการติดตั้งระบบแผ่นกันซึมชนิดเมมเบรน หรือที่เรียกกันว่า Roofing Waterproofing Membrane (e.g., PVC membrane) ไว้ก่อนแล้ว ทำให้บ่อยครั้งมักจะเกิดปัญหาเมื่อต้องมีการติดตั้งงานระบบภายหลังการติดตั้งแผ่นกันซึม เนื่องจากงานระบบจะต้องมีการเจาะยึดโดยจำเป็นต้องเจาะลงไปที่แผ่นกันซึมโดยตรง ซึ่งการเจาะนี้อาจทำให้แผ่นกันซึมทะลุ เกิดความเสียหาย และเกิดปัญหารั่วซึมตามมาภายหลังได้ เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงมีผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ เรียกว่า EJObar เป็นเทคโนโลยีใหม่จากประเทศเยอรมัน โดย EJObar นี้เป็นบาร์สำหรับช่วยในการติดตั้งงานระบบภายหลังการติดตั้งแผ่นกันซึมบนหลังคา โดยตัวบาร์นี้จะทำหน้าที่เป็นที่รองรับการยึดเจาะต่างๆ หรือรองรับขาตั้งของงานระบบ เช่น

รู้ทันกันซึม ตอน: วัสดุและฝีมือในการติดตั้ง มีผลอย่างไร

By |2018-06-26T10:30:27+07:00July 21st, 2017|Evalon, FDT, Waterproofing|

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในงานก่อสร้างต่างๆ หากเราใช้วัสดุคุณภาพดี งานของเราก็จะมีความแข็งแรง คงทน ใช้งานได้ดี ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่จะคำนึงถึง แต่ทราบหรือไม่ว่า ในความจริงแล้วสิ่งที่ควรคำนึงถึงนอกจากคุณภาพของวัสดุก็คือฝีมือและความรู้ความเชี่ยวชาญของช่างติดตั้ง เพราะจุดนี้จะเป็นตัวชี้วัดโดยตรงว่าหากช่างมีฝีมือและมีประสบการณ์ในการทำงานติดตั้ง จะทำให้งานติดตั้งที่ออกมามีคุณภาพและได้มาตรฐานตามไปด้วย ซึ่งในจุดนี้หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึง หรือมีการมองข้ามไป ซึ่งในวันนี้เราจะมาอธิบายและเปรียบเทียบระหว่างงานติดตั้งที่ช่างมีความรู้ มีฝีมือในการติดตั้ง กับงานติดตั้งที่ช่างอาจไม่มีความรู้พียงพอในการติดตั้ง ทำให้ผลงานติดตั้งหน้างานเมื่อใช้งานจริง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา โดยทั้งนี้ บริษัท ดีวัน ซิสเต็ม จำกัด (d.one) ได้คำนึงถึงทั้งคุณภาพวัสดุของสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสากล รวมถึงให้ความสำคัญกับความรู้ความเชี่ยวชาญของช่าง โดยเราจะมีการเทรนช่าง d.one ทุกคนเพื่อเรียนรู้การติดตั้งระบบแผ่นกันซึมที่ถูกวิธี

รู้ทันกันซึม ตอน: การจบงานระบบแผ่นกันซึมด้วย Flashing

By |2018-06-26T10:24:23+07:00July 5th, 2017|Evalon, FDT, Waterproofing|

ในการติดตั้งแผ่นกันซึมนั้น นอกจากการปูแผ่นกันซึม และการเชื่อมที่ดีแล้ว การจบงานตามขอบก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะหากเราจบงานไม่ดี ไม่เนียนสนิท หรือใช้อุปกรณ์ในการจบงานที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดรอยแยก รอยเผยอออก และทำให้น้ำสามารถรั่วซึม ทำความเสียหายให้กับระบบแผ่นกันซึมของเราได้ ดังนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ เช่น Flashing ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถกันน้ำรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ Flashing ในการติดตั้งแผ่นกันซึมบนหลังคา เราต้องเลือกให้มีความเหมาะสมในแต่ละหน้างาน ซึ่งอันดับแรกที่ควรคำนึงถึงคือ วัสดุที่ใช้ทำ Flashing จะต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง คงทน ไม่เป็นสนิม สามารถตัดได้ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยทั้งนี้

รู้ทันกันซึม ตอน: การติดตั้งแผ่นกันซึมไม่ถูกวิธี มีผลอย่างไร?

By |2018-06-26T10:23:12+07:00June 27th, 2017|Evalon, FDT, Waterproofing|

ในการทำกันซึมตามตึกอาคาร หรือบ้านเรือนต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกแผ่นกันซึมได้แก่ คุณภาพของสินค้า และวิธีการติดตั้ง โดยหัวใจหลักของการกันซึมรั่วซึมได้ดีนั้นอยู่ที่วิธีการติดตั้ง ซึ่งทั้งนี้จะรวมถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และฝีมือของช่างติดตั้งด้วย เนื่องจากการติดตั้งแผ่นกันซึมถือเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งในส่วนของการติดตั้ง การเช็คและปิดจุดอ่อนทั้งหมดของงานที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึม เช่น ตามขอบมุมนอก มุมใน ของตัวอาคาร จุด Floor Drain หรือแม้แต่การทำ Flashing จะต้องทำให้ได้ตามมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ติดตั้งแผ่นกันซึมหลายเจ้าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้กันมากนัก ทำให้เมื่อติดตั้ง หลายคนใช้วิธีติดตั้งที่ง่าย โดยอาจไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีการเก็บงานที่เรียบร้อย ไม่มีการปิดจุดอ่อน

รู้ทันกันซึม ตอน: แผ่นกันซึมจากประเทศจีน ดีหรือไม่?

By |2018-06-26T10:10:22+07:00June 19th, 2017|Evalon, FDT, Waterproofing|

          ในการทำกันซึมตามตึกอาคารหรือบ้านเรือนต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกกันซึมได้แก่ คุณภาพของสินค้า และวิธีการติดตั้ง ซึ่งในส่วนของคุณภาพสินค้า ปัจจุบันแผ่นกันซึมนั้นเริ่มมีความเป็นที่นิยมกันมากขึ้น แต่เนื่องจากการนำเข้าจากทางยุโรปหรืออเมริกานั้นมีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้มีผู้จัดจำหน่ายหลายเจ้าได้มีการนำเข้าแผ่นกันซึมจากประเทศจีนกันเป็นจำนวนมาก เพราะทั้งขนาด รูปร่าง สี และความหนาของแผ่นกันซึมจากจีนนั้นมีความคล้ายคลึงกับของที่นำเข้าจากยุโรปเป็นอย่างมาก ข้อดีคือมีราคาที่ถูกกว่า แต่ก็มีข้อจำกัดคือคุณภาพที่ลดลงไปด้วย           ในส่วนของการติดตั้งแผ่นกันซึม ส่วนนี้จะรวมไปถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และฝีมือของช่างติดตั้งด้วย เนื่องจากการติดตั้งแผ่นกันซึมถือเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

รู้ทันกันซึม ตอน: สวนดาดฟ้า พาสดชื่น

By |2018-06-26T10:01:56+07:00April 25th, 2017|Evalon, FDT, Green Roof, Landscape, Waterproofing|

สวนดาดฟ้า (Green Roof) ตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากขึ้นในหมู่นักออกแบบและตกแต่งสวน เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมักจะไม่ค่อยมีพื้นที่ในการจัดสวนมากนัก ไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้าน หรือคอนโด หรือตึกอาคารต่างๆ สวนบนดาดฟ้าจึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่ดีในการตกแต่งบ้านให้มีความสดใส และมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น โดยการจัดสวนลักษณะนี้มีข้อดีต่างๆมากมาย ตัวอย่างเช่น : ช่วยยืดอายุการใช้งานแผ่นกันซึม (Roofing Waterproofing Membrane) เนื่องจากแผ่นกันซึมโดยทั่วไป เมื่อปูบนพื้นดาดฟ้า จะต้องโดนแดดและความร้อนทุกวันเป็นเวลานาน เมื่อมีการปูหญ้า หรือทำ Green Roof ทับลงไป ทำให้แผ่นกันซึมไม่ต้องโดนแสงแดดและความร้อนโดยตรง ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกันซึมได้เป็นอย่างดี ช่วยเรื่องการจัดการน้ำ การมีสวนบนดาดฟ้า เมื่อมีฝนตกลงมา ตัวสวนจะช่วยกักเก็บน้ำไม่ให้ไหลลงมาเยอะเกินไป อีกทั้งยังช่วยเป็นเสมือนเครื่องกรองน้ำชั้นต้น