รู้ทันกันซึม ตอน: การใช้ฉนวนกันความร้อน XPS + แผ่นกันซึม PVC MEMBRANE ดีอย่างไร?

By |2018-06-26T09:54:43+07:00April 25th, 2017|Evalon, FDT, GoldFoam, Waterproofing|

ฉนวนกันความร้อนในรูปแบบโฟม เช่น โฟม XPS นิยมใช้ควบคู่กับแผ่นกันซึมหลังคาเพื่อช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้าน อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้และติดตั้งโฟมอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ทั้งโฟมและแผ่นกันซึมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉนวนกันความร้อน โฟม XPS มีส่วนประกอบหลักคือ Extruded Polystyrene ซึ่งเป็นการนำตัว Polystyrene ผสมกับสารขยายตัว (Blowing Agent) และขึ้นรูปออกมาเป็นแผ่นโฟม คุณสมบัติพิเศษคือ มีความเรียบดูสวยงาม น้ำหนักเบา แต่มีความหนาแน่นสูง ด้วยความที่แผ่นโฟมมีโครงสร้างแบบ Closed Cell ซึ่งเป็นโพรงอากาศขนาดเล็กมาก ทำให้ความร้อนไม่สามารถผ่านได้และไม่ดูดซึมน้ำ สามารถกันร้อนกันน้ำได้ แต่เนื่องจากตัวโฟมไม่สามารถทนต่อแสง UV ได้ จึงต้องใช้ควบคู่แผ่นกันซึม เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของการกันน้ำรั่วซึมและการกันความร้อนโดยสมบูรณ์