Uniseal เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผลิตภัณฑสำหรับจัดสวนอย่างหลากหลาย สามารถใช้กับงานในรูปแบบต่างๆได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนแบบ Green Wall, Green Roof, ระบบจัดการน้ำแบบ Water Management System ไปจนถึงการตกแต่งพื้นสวนแบบ Dry Process โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Adjustable Pedestal System เพื่อวางแผ่นหินหรือไม้ตกแต่งและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับอาคาร บ้านเรือน

ผลิตภัณฑ์ Uniseal ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม ได้การรับรองมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท โดยมีการทดลองและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีความใ่สใจในทุกๆกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัท ดีวัน ซิสเต็ม จำกัด ได้ตกลงเซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท Uniseal ประเทศสิงคโปร์ ในการเป็นคู่ค้าแบบ Exclusive ซึ่งหมายถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Uniseal แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเราจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้บริการทางด้านจัดสวน Landscape แบบครบวงจร โดยรวมไปถึงรับออกแบบ การให้คำแนะนำในการตกแต่งสวนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนดาดฟ้า (Green Roof) หรือสวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) โดยรวมไปถึงการแนะนำเรื่องการเลือกต้นไม้ และการติดตั้งระบบน้ำ (Irrigation System) อีกด้วย