การ Maintenance สวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งความยาวของกิ่งก้าน อาจจะมีความยาวมากขึ้น จึงต้องมีการตัดแต่งและดูแลให้คงความสวยงาม อีกทั้งการใส่ปุ๋ย และการเช็คระบบต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสวนแนวตั้งของเราจะได้มีความสวยงามอยู่เสมอ

ทั้งนี้ บริษัท d.one ของเรามีการดูแลต้นไม้อย่างละเอียด โดยการ Maintenance จะรวมไปถึง;
  ตัดแต่งต้นไม้ให้ได้รูปทรงสวยงาม
  ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม
  กำจัดวัชพืช
  ตรวจเช็คระบบน้ำและอุปกรณ์ควบคุม
  ซ่อมแซมและเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ กรณีต้นไม้ตายหรือมีความเสียหาย

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่;

Tel: 02-0625580  E-mail: sales@d1.co.th