สำหรับการทำสวนแนวตั้งภายในอาคาร (Indoor) บางครั้งปริมาณแสงแดดอาจภายในอาคารอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นไม้ บริษัท d.one จึงได้มีการพัฒนาระบบไฟปลูกต้นไม้ (Grow Light System) สำหรับสวนแนวตั้งโดยเฉพาะ

ระบบไฟปลูกต้นไม้ของเรา ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์ในแต่ละหน้างาน ทางเราได้เป็น partner กับบริษัท L&E ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร ซึ่งทีมงานได้ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาระบบไฟปลูกต้นไม้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เริ่มตั้งแต่การทำ Research ค่าของแสง เช่น ค่า PPFD, DLI ที่เหมาะสมกับพันธุ์ไม้แต่ละชนิด เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโต และเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติ (Photosynthesis) การเลือกใช้เม็ดสี LED คุณภาพสูง เพื่อให้เกิดการผสมสีตามความยาวคลื่นของแสงที่ต้นไม้ต้องการ และการออกแบบตัวโคมให้สามารถใช้งานได้ดี และมีความสวยงาม ซึ่งห้องปฏิบัติการได้รับรองมาตรฐานจาก ISO/IEC 17025 และ โรงงานผลิตได้รับการรับรองจาก ISO 9001 เราจึงได้ผลิตภัณฑ์ระบบไฟปลูกต้นไม้คุณภาพสูง ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี มีความสวยงามอยู่เสมอ

PAR Meter (µmol)

Light Distribution Simulation

Green WallLight Distribution

Plant Light Perception Chart

Products Powers (W) Voltage (V) Application
HLLN-RW 30W 220-240 Vac Vertical Garden
HLLN-RWHO 50W 220-240 Vac Vertical Garden
HLTR-COB 45W 220V AC Vertical Garden
HLTR-RW 32W 220V AC Vertical Garden

Works with Apple HomeKit
ระบบไฟสามารถทำงานร่วมกับ Apple HomeKit สามารถสั่งงานและตั้งโปรแกรมได้อย่างสะดวกง่ายดายผ่านแอพพลิเคชั่นบน App Store และ Play Store

Support Siri Voice Control
สามารถสั่งเปิด-ปิดไฟด้วย Siri Voice Control ผ่าน iPhone และ Google Assistance ได้

Schedule On/Off
สามารถตั้งโปรแกรมเวลาเปิด-ปิดไฟเพื่อให้ต้นไม้ได้รับแสงตามค่า DLI และ PPFD สำหรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

Monitor Power Consumption
ระบบสามารถตรวจสอบ power consumption และเก็บข้อมูลการใช้พลังงานแบบ real-time และย้อนหลัง โดยสามารถเรียกดูรายงานการใช้พลังงานเป็นรายวันหรือรายเดือน