SMART IRRIGATION SYSTEM FOR COMMERCIAL APPLICATION

SMART IRRIGATION SYSTEM FOR COMMERCIAL APPLICATION

Irrigation System2018-06-17T12:32:01+00:00

การทำสวนแนวตั้ง (Green Wall/ Vertical Garden) “ระบบน้ำ” ถือเป็นหัวใจหลัก ซึ่งหลายครั้งเรามักพบปัญหาต้นไม้ตายเหี่ยวและตายเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากระบบน้ำไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ต้นไม้ได้รับปริมาณน้ำที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การได้รับน้ำน้อยเกินไป เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้น้ำระเหยได้เร็ว หรือในกรณีหากต้นไม้ได้รับน้ำมากเกินไป ต้นไม้ก็จะเฉาตายเช่นกัน ดังนั้นหากเรามีระบบน้ำที่ดี จะทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ ต้นไม้จึงเจริญเติบโตได้ดี คงความสดชื่น และอยู่ได้นาน

          บริษัท d.one เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบสวนแนวตั้ง ซึ่งเราคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ “Product Quality” ด้านการเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์คุณภาพสูง, “Engineering Design” ด้านการออกแบบตามมาตรฐานโดยช่างชำนาญการ และ “Know how” ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สำคัญมากในการออกแบบระบบสวนแนวตั้ง ในการทำงานเราจะเริ่มตั้งแต่;

  • การประเมินสภาพแวดล้อมในที่ติดตั้ง เช่น ทิศที่ตั้ง ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณแสงแดดที่ต้นไม้ได้รับ เช่น ปริมาณแดดมาก /แดดน้อย / หรือในร่ม
  • ชนิดของพันธุ์ไม้ต่างๆที่เหมาะสมกับแต่ละหน้างาน
  • การเลือกใช้ระบบน้ำที่มีคุณภาพสูง

ในส่วนของอุปกรณ์ระบบน้ำ เราเลือกใช้หัว Emitter คุณภาพสูง จากแบรนด์ Netafim ซึ่งเป็นแบรนด์แรกของโลกที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบหัวน้ำหยดโดยเฉพาะ ซึ่งคุณสมบัติคือ มีระบบปรับความดัน Pressure Compensation เพื่อให้น้ำออกอย่างสม่ำเสมอ และระบบ Anti-clogging หัวจะไม่ตันเมื่อใช้งาน ไม่ต้องคอยเปลี่ยนหรือเช็คให้ยุ่งยาก รวมถึงการใช้ Controller จาก Weathermatic ผู้นำด้านการควบคุมระบบน้ำที่มีการแบ่งโซนการให้น้ำ ระบบ Rain Sensor ปรับปริมาณน้ำให้เข้ากับฤดูกาล และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Smart Link เพื่อสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือ, ไอแพด, หรือคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกสบาย

MONITORING WITH SMART APP

Works with iOS
ระบบ SmartLink Network จะสามารถเชื่อมโยง controller รุ่น SmartLine เข้ากับระบบ internet ผ่านทาง 4G AirCard ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของระบบให้แจ้งเตือนปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำผ่านทาง Notification, SMS, หรือ Email ให้กับผู้ควบคุมระบบทราบเพื่อดำเนินการแก้ใข

Works with WebApp
ระบบ SmartLink Network จะสามารถเชื่อมโยง controller รุ่น SmartLine เข้ากับระบบ internet ผ่านทาง 4G AirCard ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของระบบให้แจ้งเตือนปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำผ่านทาง Notification, SMS, หรือ Email ให้กับผู้ควบคุมระบบทราบเพื่อดำเนินการแก้ใข