Project Description

ในบางพื้นที่ เราอาจจะต้องพบกับการจัดสวนบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน เราอาจต้องคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เพื่อคงความสวยงามของพื้นผิว และเพื่อความสะดวกในการออกแบบและตกแต่งสวนมากขึ้น ทั้งนี้ Uniseal ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการทลายของหน้าดิน เพื่อให้การจัดสวนเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างแข็งแรงมาก น้ำหนักเบา ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในพื้นดินที่มีความเอียงหรือลาดชัน (Slope) เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โครงสร้างลักษณะคล้ายรังผึ้ง เพื่อพยุงชั้นดินให้มีความคงตัว ไม่ไหลลงตามความลาด รวมถึงช่วยปกป้องรากไม้ ช่วยกระจายน้ำหนัก และช่วยระบายน้ำได้หลายทิศทาง

ประโยชน์ของ GrasCell® G-Web

  • น้ำหนักเบาและทนทาน
  • โครงสร้างแบบรังผึ้ง ช่วยยึดหน้าดิน
  • เหมาะกับบริเวณพื้นที่เอียงหรือลาดชัน
  • ติดตั้งง่าย
  • ประหยัด
  • ความทนทานสูง
  • นำกลับมาใช้ได้ใหม่ และนำไปรีไซเคิลได้

พื้นที่ใช้งาน

  • พื้นที่เอียงหรือลาดชัน