Project Description

เป็นผลิตภัณ์ฑ์ที่ได้พัฒนามาจาก PlanterCell 70 โดยสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ การใช้เป็นตัวรองร่วมกับฉนวนโฟมกันความร้อน การใช้เป็นเบ้าหล่อในการเทพื้นคอนกรีต และสามารถใช้ร่วมกับการยกแผ่นพื้นแบบ Adjustable Pedestal System เช่นผลิตภัณฑ์ Insu®Jac เป็นต้น โครงสร้างมีความแข็งแรง ติดตั้งง่าย ด้านล่างมีรูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำขังข้างใต้แผ่น

ประโยชน์ของ Multitray®

  • แข็งแรงทนทาน
  • ใช้งานได้หลากหลาย
  • ใช้เป้นกระถางปลูกต้นไม้
  • ใช้เป็นตัวรองร่วมกับฉนวนโฟมกันความร้อน
  • ใช้เป้นเบ้าหล่อในการเทคอนกรีต
  • ติดตั้งง่าย
  • คุ้มค่า

พื้นที่ใช้งาน

  • สวนดาดฟ้า
  • ระเบียง