Project Description

ในปัจจุบัน การออกแบบบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา เช่น การเลือกใช้หลังคาเบา เพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้างและเพื่อให้สามารถออกแบบหรือตกแต่งได้หลากหลายมากขึ้น โดยตัวเลือกในการตกแต่ง เช่น การทำสวนหลังคาเบา หรือที่เรียกว่า ” Extensive Green Roof” ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีไม่น้อย เพราะการจัดสวนลักษณะนี้จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวอาคาร รวมถึงช่วยลดความร้อน ช่วยป้องการปัญหาการเกิด “Heat Island Effect” ซึ่งเกิดจากการสะสมของความร้อนบริเวณหลังคา ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศ ไปได้อีกด้วย

การทำ Green Roof ที่ดีควรเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม คือมีความแข็งแรง ทนทานมีน้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบาย โดยทั้งนี้เอง ทาง Uniseal จึงได้มีการคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการจัดสวนหลังคาเบาชนิด Extensive Green Roof   โดยมีทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ PlanterCell®30 , PlanterCell®50, PlanterCell®70, และ PlanterCell®130 ซึ่งในทุกรุ่นจะมีด้วยกัน 2 ระบบ คือ ระบบกักเก็บน้ำ (Retention) และ ระบบระบายน้ำ (Drainage) เพื่อให้ต้นไม้มีน้ำหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ และช่วยระบายน้ำส่วนเกินออกไป ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตและดูสวยงามอยู่เสมอ

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสวนดาดฟ้า น้ำหนักเบา  ลักษณะตัวแผ่นจะมีความยืดหยุ่นสูง รองรับน้ำหนักของ Planting media ได้เป็นอย่างดี มีจุดเก็บน้ำซึ่งบรรจุน้ำได้ 4.5 ลิตร / ต่อโมดูล และสามารถวางซ้อนกันได้ ทำให้ประหยัดพื้นที่ ง่ายต่อการตัด และสามารถลงรอยกับมุมหรือรูปทรงต่างๆได้

ประโยชน์ของ PlanterCell® 50

  • น้ำหนักเบาและทนทาน
  • ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี
  • ลดความถี่ในการให้น้ำกับพืช
  • ยืดหยุ่นสูงและแข็งแรงสูง
  • ประหยัด
  • นำกลับมาใช้งานใหม่ และรีไซเคิลได้
  • พื้นที่ใช้งาน

พื้นที่ใช้งาน

  • สวนดาดฟ้า