Project Description

การจัดสวนแนวตั้งหรือที่เรียกว่า “Green Wall” เป็นการจัดสวนที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน อาจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้การจัดสวนลักษณะนี้สามารถตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ในการจัดสวน Green Wall สิ่งสำคัญคือ วัสดุที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย เมื่อใช้งานจริง รวมถึงระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้น้ำได้อย่างทั่วถึงในทุกๆจุด จึงจะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูสวยงาม

ทั้งนี้ Uniseal ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์การจัดสวนแบบ Green Wall โดยมีทั้งหมด 2 ระบบได้แก่ ระบบกระถาง และระบบแผง (Panel) ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้ จะมีการติดตั้งระบบการให้น้ำ (Irrigation System) ในแต่ละจุดอย่างเหมาะสม โดยการให้น้ำจะเป็นระบบแบบ Auto สามรถปรับความถี่และปริมาณน้ำในการให้ได้ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสวนแนวตั้งชนิดกระถาง  ทนต่อรังสี UV  น้ำหนักเบา ทนทานสูง ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการซ่อมแซมโครงสร้างและโครงการใหม่ และไม่ต้องอนุบาลต้นไม้ก่อนการติดตั้ง ช่วยลดปริมาณการให้น้ำ โดยสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 2.4 ลิตร มีรูสำหรับเก็บน้ำ รวมทั้งมีช่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออก

ประโยชน์ของ PlanterCell®150

 • น้ำหนักเบา ทนทาน 
 • เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการซ่อมแซมโครงสร้างและโครงการใหม่
 • ติดตั้งและรื้อถอนง่าย 
 • ไม่ต้องอนุบาลต้นไม้ก่อนการติดตั้ง
 • เลือกพันธุ์ไม้ได้หลากหลาย 
 • นำต้นไม้มาทดแทนได้ง่านระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุง 
 • ลดความถี่ในการให้น้ำ 
 • ประหยัด  
 • นำกลับมาใช้ได้ใหม่ 

พื้นที่ใช้งาน

 • ผนังภายนอกและภายใน 
 • สวน 
 • ทางเดิน 
 • กำแพงกั้นเสียง 
 • สวนปลุกพืชผักสมุนไพร