Project Description

การจัดสวนแนวตั้งหรือที่เรียกว่า “Green Wall” เป็นการจัดสวนที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน อาจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ทำให้การจัดสวนลักษณะนี้สามารถตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ในการจัดสวน Green Wall สิ่งสำคัญคือ วัสดุที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย เมื่อใช้งานจริง รวมถึงระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้น้ำได้อย่างทั่วถึงในทุกๆจุด จึงจะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูสวยงาม

ทั้งนี้ Uniseal ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์การจัดสวนแบบ Green Wall โดยมีทั้งหมด 2 ระบบได้แก่ ระบบกระถาง และระบบแผง (Panel) ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้ จะมีการติดตั้งระบบการให้น้ำ (Irrigation System) ในแต่ละจุดอย่างเหมาะสม โดยการให้น้ำจะเป็นระบบแบบ Auto สามรถปรับความถี่และปริมาณน้ำในการให้ได้ เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย


เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสวนแนวตั้งชนิดกระถาง  มีน้ำหนักเบา ความทนทานสูง ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการซ่อมแซมโครงสร้างและโครงการใหม่ ไม่ต้องอนุบาลต้นไม้ก่อนการติดตั้ง ช่วยลดปริมาณการให้น้ำและการเปลี่ยนต้นไม้ ง่ายต่อการแทนที่ระหว่างการดูแลรักษา สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 0.4   ลิตร โดยมีรูสำหรับเก็บน้ำ และมีช่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลออก

ประโยชน์ของ PlanterCell®170 Mini

 • น้ำหนักเบาและทนทาน
 • เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการซ่อมแซมโครงสร้างและโครงการใหม่
 • ติดตั้งและรื้อถอนง่าย
 • ไม่ต้องอนุบาลต้นไม้ก่อนการติดตั้ง
 • เลือกพันธุ์ไม้ได้หลากหลาย
 • นำต้นไม้มาทดแทนได้ง่านระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุง
 • ลดความถี่ในการให้น้ำ
 • ประหยัด
 • นำกลับมาใช้ได้ใหม่

พื้นที่ใช้งาน

 • ผนังภายนอกและภายใน
 • สวน
 • ทางเดิน
 • กำแพงกั้นเสียง
 • สวนปลุกพืชผักสมุนไพร