รู้ทันกันซึม ตอน: แผ่นกันซึมหลังคา (Waterproofing Membrane) คืออะไร?

ระบบแผ่นกันซึมหลังคา หมายถึง ระบบกันซึมที่มีการใช้วัสดุกันซึมแบบแผ่น ผลิตมาจากพอลิเมอร์ (Polymer) ชนิดแตกต่างกันออกไป ซึ่งพอลิเมอร์ที่เป็นที่นิยมที่สุดในการผลิตระบบแผ่นกันซึม ได้แก่ PVC (Polyvinyl chloride) ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนต่อแรงดึงได้ดี และมีความยืดหยุ่นสูง

แผ่นกันซึม PVC ยังเป็นวัสดุชนิด "เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)" ซึ่งหมายถึงสามารถหลอมด้วยความร้อนและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จุดนี้ทำให้เป็นข้อดีของระบบแผ่นกันซึมตรงที่เมื่อมีการต่อระหว่างแผ่น จะสามารถใช้วิธีการเชื่อมลมร้อน (Hot-air Welding) เพื่อให้รอยต่อหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ ทำให้เสมือนเป็นแผ่นเดียวกัน ไร้ซึ่งรอยต่อ นอกจากนั้นยังทำให้อุปกรณ์การจบงาน เช่น Flashing สามารถเคลือบร้อนด้วย PVC ด้านหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า "Laminated Flashing Profiles" โดยมีความพิเศษตรงที่ Flashing ชนิดนี้สามารถเชื่อมติดกับแผ่นกันซึมไดเมื่อติดตั้ง ทำให้การจบงานมีความสวยงาม และกันน้ำรั่วซึมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบแผ่นกันซึม "FDT Waterproofing Membrane" จากประเทศเยอรมัน ด้วยทีมงานติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองจากสากลว่ามีอายุการใช้งานยาวนานถึง 40 ปี

Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.