ระบบน้ำ (Irrigation System) สำหรับสวนแนวตั้ง

ในการทำสวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) เรามักจะนึกถึงปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกระบบในการปลูก เช่น ระบบกระถาง (pot) หรือระบบแผง (panel)  อีกทั้งการเลือกต้นไม้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ไม้แดด ไม้ร่ม ไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อย ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือ ระบบน้ำ (Irrigation System) นั่นเอง

การทำสวนแนวตั้งโดยทั่วไปอาจไม่ได้มีการวางแผนที่ดี โดยหลายครั้งมักพบปัญหาต้นไม้ตายเหี่ยวและตายเร็ว ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบน้ำทำงานไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ต้นไม้ได้รับปริมาณน้ำที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การได้รับน้ำน้อยเกินไป เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนและแดดแรง ทำให้น้ำระเหยได้เร็ว หากต้นไม้ได้รับน้ำไม่เพียงพอ จะทำให้แห้งและตายได้ง่าย หรือในกรณีหากต้นไม้ได้รับน้ำมากเกินไป ต้นไม้ก็จะเฉาตายเช่นกัน ทั้งนี้ระบบน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำสวนแนวตั้ง ซึ่งบ่อยครั้งระบบน้ำมักถูกละเลย เนื่องจากเรามักจะคิดว่าสามารถใช้แบบใดก็ได้ไม่แตกต่างกัน แต่หารู้ไม่ว่าหากเรามีระบบน้ำที่ดี จะทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ ต้นไม้เจริญจึงเติบโตได้ดี คงความสดชื่น และอยู่ได้นาน

Figure 1&2: ตัวอย่าง Green Wall ที่มีปัญหา อาจะเกิดจากการเลือกต้นไม้และการทำระบบน้ำไม่ได้มาตรฐาน

         บริษัท ดีวัน ซิสเต็ม จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งระบบสวน Green Wall & Green Roof เราคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ Product Quality, Engineering Design และ Know how ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการวางระบบสวนแนวตั้ง ซึ่งในการจัดสวน เราจะเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพแวดล้อมในที่ติดตั้ง เช่น เจอแดดมาก แดดน้อย หรือในร่ม รวมถึงชนิดของพันธุ์ไม้ เช่น พันธุ์ไม้ชนิดชอบน้ำมากหรือชอบน้ำน้อย รวมถึงเลือกใช้ระบบน้ำที่มีคุณภาพสูง มีการออกแบบระบบจากช่างผู้เชี่ยวชาญ และการตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมกับแต่ละหน้างาน

Figure 3: การทำระบบ Green Wall อย่างถูกวิธี จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี และดูสดชื่นอยู่เสมอ

        ในส่วนของอุปกรณ์ เรามีการเลือกใช้ท่อ PE ตามมาตรฐาน โดยคำนวณขนาดตามความเหมาะสมของงาน เลือกใช้หัว Emitter คุณภาพสูง ซึ่งหัวจะไม่ตันเมื่อใช้งาน ทำให้น้ำออกสม่ำเสมอไม่ต้องคอยเปลี่ยนหรือเช็คให้ยุ่งยาก รวมถึงการใช้ Controller ที่มีการแบ่งโซนการให้น้ำตามการคำนวณโดยละเอียด เพื่อให้ต้นไม้ได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้สามารถเจริญเติบโตได้ดี

Figure 4&5: ตัวอย่างอุปกรณ์ระบบสวน Green Wall

ด้วยเหตุนี้เอง ทางเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการติดตั้งระบบสวน Green Wall & Green Roof เนื่องจากทีมงานมีความเชี่ยวชาญและการติดตั้งที่ได้มาตรฐานเพื่องานคุณภาพสำหรับทุกท่าน

Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.