รู้ทันกันซึม ตอน: การติดตั้งแผ่นกันซึมไม่ถูกวิธี มีผลอย่างไร?

27
Apr

ในการทำกันซึมตามตึกอาคาร หรือบ้านเรือนต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกแผ่นกันซึมได้แก่ คุณภาพของสินค้า และวิธีการติดตั้ง โดยหัวใจหลักของการกันซึมรั่วซึมได้ดีนั้นอยู่ที่วิธีการติดตั้ง ซึ่งทั้งนี้จะรวมถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และฝีมือของช่างติดตั้งด้วย เนื่องจากการติดตั้งแผ่นกันซึมถือเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งในส่วนของการติดตั้ง การเช็คและปิดจุดอ่อนทั้งหมดของงานที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึม เช่น ตามขอบมุมนอก มุมใน ของตัวอาคาร จุด Floor Drain หรือแม้แต่การทำ Flashing จะต้องทำให้ได้ตามมาตรฐาน

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ติดตั้งแผ่นกันซึมหลายเจ้าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้กันมากนัก ทำให้เมื่อติดตั้ง หลายคนใช้วิธีติดตั้งที่ง่าย โดยอาจไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไม่มีการเก็บงานที่เรียบร้อย ไม่มีการปิดจุดอ่อน มุมนอก มุมใน หรือตามท่อต่างๆ จึงทำให้เกิดปัญหาการรั่วซึมตามมาเมื่อใช้งานจริง

Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.