TAKHLI PROJECT

โครงการตาคลี เป็นโครงการที่ผสมผสานการออกแบบระหว่างความเป็นธรรมชาติ และความสมัยใหม่เข้าด้วยกัน การออกแบบเน้นให้ตัวอาคารดูกลมกลืนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่รูปแบบหลังคาที่มีความโค้งเว้า จากด้านหนึ่งจรดไปอีกด้านหนึ่งอย่างลงตัว

การออกแบบหลังคาลักษณะนี้ เรียกว่า การออกแบบหลังคาทรงอิสระ (Free Form Roof) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลังคาที่มีความแปลกตา ดูทันสมัย ช่วยให้ผู้ออกแบบเพิ่มลูกเล่นได้มากขึ้น ระบบโครงการหลังคาอิสระ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบหลังคาเบา (Lightweight Roof) เนื่องจากต้องมีการบิดตัวของโครงหลังคา วัสดุที่ใช้จึงต้องมีความยืดหยุ่นระดับหนึ่ง รวมถึงมีน้ำหนักเบา สามารถดัดเป็นรูปทรงต่างๆได้ดี แต่หากท่านใดต้องการให้หลังคาเป็นพื้นคอนกรีต ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยอาจะเน้นความโค้งเว้าไม่มากนัก เพื่อให้ยังคงรูปสวยงาม

จุดเด่นของโครงการอีกจุด ได้แก่ การปลูกต้นไม้บนหลังคา (Green Roof) ซึ่งการปลูกต้นไม้บนหลังคาที่มีระดับความโค้งหรือลาดชัน (slope) ลักษณะนี้ สามารถทำได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษ สำหรับกั้นดินสไลด์ เพื่อยึดเกาะหน้าดินไว้ ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ “G-Web” จาก d.one ที่มีคุณสมบัติเป็นตาข่ายกั้นดิน ช่วยให้ดินเกาะยึดกันไว้ โดยการติดตั้งผลิตภัณฑ์ G-Web นี้ สามารถใช้หมุด J-pin ปักยึดติดตามระยะที่กำหนด จากนั้นลงดินและต้นไม้จำพวกไม้คลุมดิน เพียงเท่านี้ เราก็สามารถปลูกต้นไม้บนหลังคาที่มีความโค้งเว้าได้อย่างสวยงาม

ในการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ เนื่องจากหลังคาโครงการ TAKHLI มีพื้นที่ลาดชัน และมีความโค้งเว้าระดับหนึ่ง พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมจึงเป็นพันธุ์ไม้ประเภทไม้คลุมดิน จำพวกหญ้าชนิดต่างๆ หรือไม้ที่ราบเลียบดิน พุ่มไม่สูง เช่น ถั่วบราซิล กระดุมทอง โคลงเคลงเลื้อย เป็นต้น โดยจากหน้างาน ทางโครงการเลือกใช้หญ้าญี่ปุ่นในการทำสวน (ภาพล่าง) ทำให้ส่วนหลังคาโดยรวม มีความเขียวชะอุ่ม ดูสดใสน่ามองยิ่งขึ้น

นอกจากความสวยงามแล้ว สวนหลังคาลักษณะนี้ ยังช่วยในเรื่องของการลดอุณหภูมิอาคาร เนื่องจากสวนหลังคาจะทำหน้าที่เสมือนเป็นชั้นฉนวนความร้อน ช่วยกรองแสงและความร้อนไม่ให้ลงสู่ตัวอาคารโดยตรง ทำให้ภายในอาคารมีความเย็นขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศได้นั่นเอง

สำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ หรือต้องการติดตั้งระบบสวนหลังคา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่;

Tel: 02–0625580 E-mail: sales@d1.co.th

Written By
Masassanan Pisudchaikul
fon@d1.co.th

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.