Landscape

สวนหลังคา ต้นไม้ใหญ่ และ Planter Box

By |2019-07-18T11:48:23+07:00July 2nd, 2019|News|

ในการทำสวนหลังคาที่ต้องมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ หรือ การทำกระบะต้นไม้ หรือ "Planter Box" สามารถทำได้โดยการหล่อปูนขึ้นรูปเป็นกระบะ เพื่อรองรับดินและต้นไม้ โดยกระบะมีความลึกได้ตั้งแต่ 20 cm. ไปจนถึง 2-3 m. หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับชนิดและความสูงของต้นไม้ ทั้งนี้ การทำกระบะต้นไม้ "Planter Box" สิ่งสำคัญคือระบบต้องมีการระบายน้ำได้ดี มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการเอ่อล้นของน้ำออกมานอกกระบะได้ ดังนั้น การใช้ตะแกรงระบายน้ำ "Drainage Cell" เช่น ผลิตภัณฑ์ "GrasCell DC30

แผ่นกันซึมสำหรับสวนหลังคาเขียว (Green Roof)

By |2019-07-18T11:49:14+07:00April 19th, 2019|News|

ในการจัดสวนบนหลังคา สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ ระบบกันซึม เนื่องจากหากเรามีระบบกันซึมที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดการรั่วซึมได้ง่าย ซึ่งหากมีการจัดสวนไปแล้ว อาจเกิดการรั่วซึม และส่งผลให้ต้องมีการรื้อสวนออกมาเพื่อแก้ไข ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหาย เสียเงิน และเสียเวลา เป็นต้น โดยระบบกันซึมที่ดี จะต้องมีการรับรองมาตรฐาน ทั้งในด้านประสิทธิภาพกันป้องกันการรั่วซึม รวมไปถึงประสิทธิภาพในการกันรากไม้ เนื่องจากการปลูกต้นไม้ หากเป็นต้นไม้ใหญ่ ตัวรากอาจจะชอนไชไปทำลายโครงสร้างพื้นดาดฟ้าได้ ทั้งนี้ ระบบกันซึมชนิดแผ่น (Waterproofing Membrane) ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการทำระบบกันซึมเพื่อจัดสวนหลังคา ตัวอย่างเช่น FDT Waterproofing Membrane ระบบแผ่นกันซึมหลังคา จากประเทศเยอรมัน

สวนแนวตั้ง ช่วยลดฝุ่นมลพิษ PM 2.5

By |2019-07-18T11:51:00+07:00January 22nd, 2019|News|

ในปัจจุบันนี้ ฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ถือเป็นประเด็นหลักในการทำลายสุขภาพของเรา เนื่องจากอนุภาคฝุ่นมีขนาดเล็กมาก จึงทำให้สามารถเข้าสู่ปอดและระบบทางเดินหายใจของเราได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้คำแนะนำว่า สิ่งที่จะช่วยปกป้องสภาวะแวดล้อมเมืองที่เปลี่ยนไปได้มากที่สุด ก็คือ "พืช" ? จากงานวิจัยพบว่า พืชชนิดต่างๆ มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาและป้องกันฝุ่นที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะโครงสร้างของ "ใบ" ที่สามารถดูดซับฝุ่นได้ถึง 10 ไมครอนเลยทีเดียว (Ref: https://news.thaipbs.or.th/content/277106) ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเช่น การทำสวนแนวตั้ง หรือ การทำสวนหลังคาเขียว

สวนแนวตั้ง (Green Wall) ช่วยกรองอากาศให้สดชื่น

By |2019-07-19T14:09:05+07:00August 24th, 2018|News|

การปลูกต้นไม้ตามอาคารบ้านเรือนนั้นมีประโยชน์มากมาย ซึ่งหากมองถึงการตกแต่งบ้าน ต้นไม้จะช่วยเพิ่มความสีเขียวสดชื่นให้กับตัวอาคาร ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้ว ต้นไม้ยังช่วยเรื่องการทำอากาศให้บริสุทธิ์เช่นกัน ทั้งนี้ ได้มีผลการวิจัยยืนยันว่า ต้นไม้ที่ปลูกตามบ้านมีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซมลพิษต่างๆไว้ โดยการวิจัยนี้ได้มีการคัดเลือกตัวอย่างต้นไม้ชนิดต่างๆมาทั้งหมด 8 ชนิด จากนั้นนำต้นไม้แต่ละชนิดมาปลูกไว้ภายในห้องแบบปิด (Closed Test) แยกกันเป็นห้องๆ และมีการปล่อยก๊าซ ได้แก่ ก๊าซเบนซินไว้ในห้อง ซึ่งจะมีการวัดปริมาณก๊าซเบนซินที่อยู่ภายในห้องไว้ก่อนเ และภายหลังจาก 24 ชั่วโมง ก็มีการวัดปริมาณก๊าซเบนซินอีกครั้ง ผลปรากฏว่า ห้องที่ปลูกต้นไม้ไว้ จะมีปริมาณก๊าซเคมีในห้องลดลงมากกว่า 50% ซึ่งผลการวิจัยนี้ เป็นสิ่งพิสูจน์พิสูจน์ได้ว่าต้นไม้สามารถดูดซับก๊าซและสารพิษต่างๆไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากบริเวณบ้านหรืออาคารของเรามีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด

สวนสวยแถมเคลื่อนย้ายได้

By |2019-07-19T14:29:33+07:00August 15th, 2018|News|

ในปัจจุบัน การทำสวนบริเวณบ้านหรืออาคารต่างๆ ถือเป็นตัวช่วยในการทำให้พื้นที่มีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากการทำสวนเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสดชื่นมากขึ้น สำหรับบ้าน คอนโด หรืออาคารต่างๆ ที่ต้องการทำพื้นที่สีเขียวแต่มีที่มีพื้นที่จำกัด หากต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  สามารถทำได้โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระถางสำหรับการจัดสวนหย่อม หรือสวนดาดฟ้า (Green Roof) ตัวอย่างเช่น; PlanterCell®130 ผลิตภัณ์กระถางสำหรับจัดสวนไม้ขนาดเล็ก เช่น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ผักสวนครัว หรือสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเรือน คอนโด หรือตึกอาคารต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่;  ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา สามารถนำไปจัดสวนหย่อม

Landscape Engineering: Grass Paver System

By |2019-07-19T15:03:01+07:00July 26th, 2018|News|

“สนามหญ้า” ถือเป็นหนึ่งในระบบ Landscape ที่เป็นที่นิยมกันในทุกพื้นที่ เนื่องจากมีความเรียบง่าย สวยงาม อีกทั้งช่วยเพิ่มสีเขียวและเพิ่มความสดชื่นให้กับพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างดี นอกจากนั้นสนามหญ้ายังเป็นการปลูกพืชที่มีการดูแลรักษาง่าย และยังสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นๆ เช่น เป็นพื้นที่รับแขก หรือจัดทำกิจกรรมต่างๆ ใช้พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ขณะเดียวกัน บางครั้งสนามหญ้ามักจะถูกใช้งานเป็นพื้นที่ในการจอดรถ ซึ่งหากมีการติดตั้งระบบ Landscape ไม่ถูกวิธี พื้นดินอาจเกิดการยุบตัวได้ง่าย ส่งผลให้พื้นเกิดระดับพื้นไม่เรียบเสมอกัน และทำให้หญ้าเหี่ยวตายได้ง่ายเช่นกัน เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงได้มีการคิดค้นระบบที่เหมาะสมสำหรับการรองรับน้ำหนักของรถยนต์ พร้อมทั้งการช่วยให้หญ้ามีการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งระบบนี้เรียกว่า “Grass Paver System” จะเป็นระบบที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์บล็อกพลาสติก หรือที่เรียกกันว่า

How Green Roof Helps Your Roof?

By |2019-07-19T15:57:10+07:00May 22nd, 2018|Green Roof, Landscape|

สวนดาดฟ้า (Green Roof/Roof Garden) หมายถึงการปลูกต้นไม้บนอาคาร ซึ่งในขณะนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสภาพพื้นที่จำกัดของอาคารบ้านเรือนต่างๆ และความต้องการในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านมากขึ้น การทำสวนลักษณะนี้ จะประกอบไปด้วย layer ชั้นต่างๆ เช่น ชั้นดิน (growing medium) และ ชั้นต้นไม้ (vegetative layer) โดยทั้งนี้เองระบบสวนดาดฟ้ามีส่วนสำคัญในการช่วยลดอุณหภูมิและความร้อนของตัวตึกอาคาร ซึ่งต้นไม้ต่างๆมีส่วนช่วยในกระบวนการลดความร้อนได้ 2 แบบ ได้แก่; 1. Shading Surface: หรือร่มเงาของต้นไม้ จุดนี้จะช่วยในการลดอุณหภูมิของอาคารชั้นดาดฟ้าโดยรอบ

Green Wall Maintenance

By |2019-07-19T15:59:36+07:00May 21st, 2018|Green Wall, Landscape|

การ Maintenance สวนแนวตั้ง (Green Wall / Vertical Garden) ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งความยาวของกิ่งก้าน อาจจะมีความยาวมากขึ้น จึงต้องมีการตัดแต่งและดูแลให้คงความสวยงาม อีกทั้งการใส่ปุ๋ย และการเช็คระบบต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสวนแนวตั้งของเราจะได้มีความสวยงามอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัท d.one ของเรามีการดูแลต้นไม้อย่างละเอียด โดยการ Maintenance จะรวมไปถึง;   ตัดแต่งต้นไม้ให้ได้รูปทรงสวยงาม   ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม   กำจัดวัชพืช   ตรวจเช็คระบบน้ำและอุปกรณ์ควบคุม   ซ่อมแซมและเปลี่ยนต้นไม้ใหม่

SGBC & LEED for Landscape

By |2019-07-19T16:02:09+07:00April 11th, 2018|Green Roof, Green Wall, Landscape|

 SGBC (Singapore Green Building Council) เป็นองค์กรในการตรวจสอบและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะอยู่ในรูปการได้ label SGBP (Singapore Green Building Product) ซึ่งการมีการรับรองเช่นนี้เทียบได้กับการได้ credit รับการรับรองจากมาตรฐาน LEED เช่นกัน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จาก Uniseal จากประเทศสิงคโปร์ ได้รับการับรองจาก SGBC ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเรื่องความยั่งยืน (Environmental Sustainability) ของธรรมชาติอีกด้วย