เปรียบเทียบแผ่นกันซึม TPO vs PVC membrane สำหรับงานกันซึมหลังคา

By |2019-07-18T12:37:19+07:00July 3rd, 2019|FDT, Waterproofing|

HIGHLIGHTS แผ่นกันซึม TPO และ PVC ไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาพร้อมกัน มีประวัติการผัฒนาที่ต่างกันมากถึง 40 ปี สิ่งที่ TPO พยายามอย่างสุดความสามารถตั้งแต่ปี 1993 คือจะทำยังไงให้สามารถผลิต TPO เพียงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่า PVC ที่มีประวัติที่มั่นคงมายาวนาน ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าและประสิทธภาพในการทำการตลาดส่งผลให้ TPO เติบโดอย่างรวดเร็วในอเมริกา เพราะราคาขายที่ถูกกว่า PVC แต่ในเมืองไทย TPO