ฉนวนกันความร้อน XPS และการกันไฟ

By |2019-07-18T12:36:37+07:00August 3rd, 2018|News|

ฉนวนกันความร้อนในปัจจุบัน มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นฉนวนกันความร้อนแบบพ่น หรือฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น ซึ่งฉนวนกันความร้อนแต่ละชนิด ก็มีข้อดีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานฉนวนกันความร้อนในแต่ละหน้างาน ทั้งนี้ ในการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน เราจะต้องคำนึงคุณสมบัติต่างๆของฉนวนกันความร้อนแต่ละชนิด เพราะฉนวนกันความร้อนแต่ละชนิดมักมีคุณสมบัติต่างๆกัน เช่น คุณสมบัติในการกันความร้อน การลดอุณหภูมิแก่ตึกอาคาร คุณสมบัติการกันความเย็นเมื่อใช้งานในห้องเก็บความเย็น หรือคุณสมบัติการกันเสียง เป็นต้น หากกล่าวถึงคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนทางด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ฉนวนกันความร้อนที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติ "ไม่ลามไฟ" ซึ่งหมายถึงเมื่อฉนวนกันความร้อนเกิดการติดไฟขึ้น ไฟจะดับในทันที ไม่ลุกลาม เป็นคุณสมบัติที่ฉนวนกันความร้อนที่ดีควรมี เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานฉนวนกันความร้อน กรณีที่มีการเกิดเพลิงไหม้ขึ้น อีกทั้งการไม่ลามไฟจะช่วยให้ไม่ก่อควัน ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดมลพิษในอากาศอีกด้วย ทางเราขอแนะนำ