Uniseal – “A Green Today for a Better Tomorrow”

โทรหาเรา 0854465955

Uniseal เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สำหรับจัดสวนอย่างหลากหลาย สามารถใช้กับงานในรูปแบบต่างๆได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนแบบ Green Wall & Green Roof, ระบบจัดการน้ำ Water Management System, ไปจนถึงการตกแต่งพื้นแบบ Dry Process โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Pedestal Adjustment System เพื่อวางแผ่นไม้ แผ่นกระเบื้อง หรือแผ่นหินตกแต่ง และช่วยในการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับอาคารบ้านเรือน

ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Uniseal ถือเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสากล ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะถูกคิดค้นและออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท โดยมีการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีความใส่ใจในทุกๆกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง คงทน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย