HIGHLIGHTS

  1. หนึ่งในความท้าทายเกี่ยวกับงานก่อสร้างคือการการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานเฉพาะทางที่เราไม่คุ้นเคย การใช้เอกสารใบรับรองจะสามารถช่วยให้ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้อย่างง่ายดาย
  2. เอกสาร Agrément Certificates ของ BBA จะระบุบข้อมูลจริงที่เป็นกลางไม่ลำเอียง ยุติธรรม และตรงไปตรงมา เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
  3. ลูกค้าสามารถขอให้ supplier ที่มานำเสนองานแสดงเอกสารหนังสือรับรองที่ออกโดย BBA เพื่อนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ เพื่อตัดปัญหาความเห็นที่มีความลำเอียงของผู้นำเสนอสินค้าได้เป็นอย่างดี
  4. BBA จะเริ่มต้นจากการกำหนดมาตรฐานในงานทดสอบ และจะขอเข้าตรวจสอบพื้นที่งานติดตั้งจริงที่ถูกใช้งานมาแล้วอย่างน้อย 20 ปีโดยจะต้องมี site งานให้ทีม BBA เข้าตรวจสอบถึง 3 site และ BBA จะขอตัดตัวย่างจากหลังคาที่ผ่านการใช้งานไปแล้ว เพื่อนำไปตรวจสอบในห้อง lab เพิ่มเติมด้วยวิธี accelerate aging test
  5. งานติดตั้งจะต้องสามารถพิสูจน์ วันที่ติดตั้งจริง และวัสดุที่นำไปติดตั้งพร้อมเอกสาร spec sheet
  6. เมื่อตัดตัวอย่างออกจากหลังคาแล้ว BBA จะขอดู method การซ่อมแผ่นที่ถูกตัดออกโดยจะต้องนำแผ่นใหม่ไปเชื่อมปิดรอยตัดทั้งหมดให้ทีมตรวจสอบดู
  7. การทำ accelerate aging test ก็มีมาตรฐานในการทำ เริ่มจากการนำแสง UV มายิงใส่เป็นเวลา 300 วัน นำไปอบด้วยความร้อนอีก 240 วันและเอาไปแช่น้ำอีก 210 วัน
  8. BBA ใช้เวลาทดสอบวัสดุนานถึง 18 เดือนก่อนที่จะออกหลังสือรับรอง
  9. แผ่น thermoplastic ที่เรานำมาใช้ได้ผ่านการทดสอบอย่างโหดโดย BBA แต่ก็ยังได้รับการรับรองสูงสุดจาก BBA ถึง 40+ ปี สาเหตุเพราะบริษัท FDT ที่เป็น partner เรา เป็นบริษัทแรกในโลกที่เริ่มต้นผลิตแผ่น thermoplastic มาตั้งแต่ปี 1938 ทำให้ FDT มี site งานติดตั้งที่มีอายุหลายงานให้ทีม BBA ได้เข้าตรวจสอบ

BBA คือใคร?

หนึ่งในความท้าทายเกี่ยวกับงานก่อสร้างคือ การค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังต้องตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานเฉพาะทางที่เราไม่คุ้นเคย และต้องเลือกจากหลาย supplier ดังนั้นการใช้เอกสารใบรับรองประสิทธิภาพสินค้า จะสามารถช่วยให้คนที่ต้องตัดสินใจ สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้อย่างง่ายดาย เพราะการใช้เอกสารใบรับรองที่ระบุบว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบประสิทธภาพโดยผู้เชียวชาญ ซึ่งจะช่วยขจัดความสงสัย และให้ความสบายใจกับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้ดีและเชื่อถือได้

วันนี้เราจะพูดถึงเอกสารรับรองที่มีความสำคัญในงานก่อสร้าง นั่นคือ BBA (British Board of Agrément) ซึ่งเป็นเอกสารใบรับรองที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ถึงการทำงานอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ที่เป็นกลางไม่ลำเอียง ยุติธรรม และตรงไปตรงมา

เป็นเวลากว่า 53 ปีที่ BBA ช่วยยกระดับงานก่อสร้างให้ดีขึ้น โดยการประเมิน ทดสอบและอนุมัติการรับรองผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน วัตถุประสงค์ของ BBA คือการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการทุกคนในกระบวนการงานก่อสร้าง และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการนำโซลูชั่นและนวัตกรรมใหม่มาใช้ในงานก่อสร้าง

นอกจากนี้การรับรอง BBA ยังกำหนดให้ผู้ผลิตต้องมีโปรแกรมการประกันคุณภาพด้วยการ audit ตรวจสอบโรงงาน และการปฏิบัติตาม ISO 9000 ซึ่งเป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับลูกค้า

BBA มีความเชียวชาญเรื่องการทดสอบวัสดุหลังคา

งานทดสอบของ BBA จะเริ่มต้นจากการกำหนดมาตรฐานในงานทดสอบ เพื่อให้ทุกวัสดุที่เปรียบเทียบ ผ่านกระบวนการทดสอบเดียวกัน
BBA จะขอเข้าตรวจสอบพื้นที่งานติดตั้งจริงและตัดตัวอย่างออกจากหลังคาที่ผ่านการใช้งานไปแล้ว เพื่อนำไปตรวจสอบในห้อง lab ด้วยวิธี accelerate aging test
BBA จะขอดู method การทำ maintenance
สุดท้าย BBA จะลงความเห็นจากผลทดสอบ

การเข้าตรวจสอบงานติดตั้งจริง ที่ผ่านการใช้งานแล้ว

การเข้าตรวจสอบพื้นที่งานติดตั้งจริง BBA จะขอเข้าตรวจสอบงานหลังคาที่มีอายุการใช้งานขั้นต่ำอย่างน้อย 20 ปี และต้องมีงานหลังคาให้ BBA เข้าตรวจสอบอย่างต่ำ 3 site งาน งานติดตั้งจะต้องสามารถพิสูจน์ วันที่ติดตั้งจริง และวัสดุที่นำไปติดตั้งพร้อมเอกสาร spec sheet
BBA จะต้องได้รับอนุญาติให้นำทีมงานเข้าตรวจสอบและตัดตัวอย่างออกจากหลังคา
BBA จะมี check list มาตรฐานในการทำ site inspection เพื่อให้การเข้าตรวจสอบแต่ละ site มีมาตรฐานที่เหมือนกัน
ตอนเข้าตรวจสอบ BBA จะขอตัด sample ออกจากหลังคาขนาด 3ตารางเมตร โดย BBA จะเป็นคนเลือก site งานที่จะตัดตัวอย่างเอง จากทั้งหมด 3 site ที่เข้าตรวจสอบเมื่อตัดตัวอย่างออกจากหลังคาแล้ว BBA จะขอดู method การซ่อมแผ่นที่ถูกตัดออกโดยจะต้องนำแผ่นใหม่ไปเชื่อมปิดรอยตัดทั้งหมดให้ทีมตรวจสอบดู จากนั้น BBA จะนำตัวอย่างที่ได้ไปทำ accelerate aging test ในห้อง lab ก่อนที่จะออกหนังสือรับรองอายุการใช้งาน

accelerate aging test

การทำ accelerate aging test ก็มีมาตรฐานในการทำ เริ่มจากการนำแสง UV มายิงใส่เป็นเวลา 300 วัน นำไปอบด้วยความร้อนอีก 240 วันเอาไปแช่น้ำอีก 210 วัน จากนั้น BBA จะนำผลทดสอบทั้งหมดไปออกความเห็นในใบรับรอง
MRCA-TPO-Advisory

ผลการทดสอบ

ภาพขยายผลของการตรวบสอบแผ่น thermoplastic ของเรา จะสามารถเห็นสภาพ ทั้งก่อน และหลังการทดสอบ จากในภาพจะเห็นว่าหลังการทดสอบด้วยวิธี accelerate aging test แผ่นไม่มีรอยแตกร้าวที่ผิว และมวลความหนาของแผ่นไม่ลดลง ซึ่งแสดงให้เป็นถึงคุณภาพการผลิต และการใช้ส่วนผสม raw material ที่มีคุณภาพ

อ่านมาถึงตรงนี้ ทุกท่านคงเข้าใจแล้วใช่มั้ยครับ ว่าการคัดเลือกวัสดุที่นำมาใช้กับงานหลังคา FLAC ที่จะต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
MRCA-TPO-Advisory

การรับรองอายุการใช้งาน

BBA จะมี criteria 4 ขั้น ในการออกความเห็นเรื่องอายุการใช้งานจากต่ำสุด 25 ปี ไปสูงสุด 40 ปีขึ้นไป
MRCA-TPO-Advisory

BBA รับรองการใช้งาน FDT ยาวนานถึง 40 ปี

แผ่น thermoplastic ที่เรานำมาใช้ได้ผ่านการทดสอบอย่างโหดโดย BBA แต่ยังได้รับการรับรองสูงสุดจาก BBA ถึง 40 ปี สาเหตุเพราะ partner เราเป็นบริษัทแรกในโลกที่เริ่มต้นผลิตแผ่น thermoplastic มาตั้งแต่ปี 1938 ทำให้มี site งานติดตั้งที่มีอายุหลายงานให้ทีม BBA ได้เข้าตรวจสอบ
MRCA-TPO-Advisory

สรุปเรื่องอายุการใช้งานหลังคา FLAC

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.