ECOTEC 30D

ผลิตภัณฑ์สำหรับการรับน้ำหนักและช่วยระบายน้ำ มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับการทำสวนดาดฟ้าชนิดปลูกต้นไม้ใหญ่ หรือ
การทำระบบ "Planter Box"

มีความแข็งแรงทนทาน

ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนักดินและต้นไม้ รวมถึงการช่วยระบายน้ำในระบบ Planter Box เพื่อป้องกันปัญหาน้ำขังล้น

ช่วยรับน้ำหนักและระบายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อการรับน้ำหนักดินและต้นไม้ รวมถึงช่วยระบายน้ำในระบบ Planter Box เพื่อป้องกันปัญหาน้ำขังล้น

ติดตั้งง่ายด้วย Inter-Locking

ผลิตภัณฑ์ติดตั้งง่าย ด้วยระบบ Inter-locking ระหว่างแผ่น สามารถนำแต่ละแผ่นมาต่อกัน หรือตัดได้ตามความเหมาะสมหน้างาน

ECOTEC GC

ผลิตภัณฑ์สำหรับปูสนามหญ้าเพื่อรับน้ำหนักการสัญจร เช่น ทางคนเดิน รถยนต์ หรือรถดับเพลิงต่างๆ เป็น โครงสร้างแผงมีความแข็งแรง ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดี รวมถึงช่วยให้รากหญ้าแผ่กระจายเพื่อการเจริญเติบโต

รับน้ำหนักเพื่อการสัญจร

ผลิตภัณฑ์สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 125 tons/sqm. ซึ่งช่วยในการรับน้ำหนักสำหรับการทำที่จอดรถยนต์หรือ รถดับเพลิง

ปูหญ้าหรือโรยกรวดได้

ผลิตภัณฑ์ช่วยในการกระจายน้ำหนัก รวมถึงช่วยให้รากหญ้ากระจายตัวได้ดี ทำให้หญ้าสามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติ

ติดตั้งง่าย

ผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งได้ด้วยการวางระยะต่อแผ่นอย่างเหมาะสม โดยสามารถตัดได้ตามรูปแบบหรือตามความเหมาะสมของหน้างาน

ECOTEC GS

ผลิตภัณฑ์ตาข่ายคลุมดิน มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้บริเวณเนินหรือที่ลาดชัน (Slope) ช่วยในการกระจายน้ำหนักของดิน และให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี

เหมาะกับพื้นที่ลาดชัน (Slope)

ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อยึดพื้นดินให้หนาแน่นอยู่ตัว ด้วยโครงสร้างตาข่ายรวงผึ้ง ช่วยป้องกันไม่ให้ดินกร่อนทะลาย

ปลูกหญ้าหรือไม้พุ่ม

ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับการปลูกหญ้า หรือไม้พุ่มชนิดพุ่มเล็ก หรือไม้คลุมดิน โดยรากของต้นไม้สามารถแผ่กระจายได้ตามช่องของผลิตภัณฑ์

ติดตั้งด้วย J-Pin

ผลิตภัณฑ์ติดตั้งง่าย สามารถใช้หมุด J-pin ติดตั้งตามความเหมาะสมของหน้างาน เพื่อช่วยยึดให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากขึ้น

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.