หลังคาแบน flat roof กับงานออกแบบบ้านในต่างประเทศ

หนึ่งในความท้าทายเกี่ยวกับการทำงานหลังคาในเมืองไทยคือ ลูกค้าบางท่านมีความต้องการงานออกแบบอาคารที่มีรูปทรงแบบ modern ที่จำเป็นต้องออกแบบอาคารที่มีหลังคาที่มีสโลปต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะทำโดยใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งตามมาด้วยปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึม ความร้อน น้ำหนัก และกระบวนการทำงานที่ใช้เวลานาน

ถ้าเราไปดูการทำหลังคาแบนในต่างประเทศ เราจะพบว่าหลังคาแบบนี้มีใช้งานมานานแล้ว โดยวัสดุที่นืยมนำมาใหช้ทำงานหลังคาแบนคือ ระบบหลังคา buildup roof แบบ thermoplastic ที่เป็นการติดตั้งแบบแห้ง dry process และหลังติดตั้งหลังคาทั้งหมดจะเป็นชิ้นเดียวแบบ homogenous ทำให้น้ำไม่สามารถซึงผ่านได้ และเมื่อไม่มีรอยต่อให้น้ำผ่านได้ก็สามารถทำหลังคาที่มีสโลปต่ำได้

วันนี้เราอยากยกตัวอย่างงานหลังคาแบบ thermoplastic ที่นิยมใช้ในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็น case study ว่าหลังคาแบบ FLAC จะสามารถทำงานออกแบบฟังชั่นหลังคาแบบไหนได้บ้าง

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.