GREEN ROOF

การจัดสวนหลังคา (Green Roof / Roof Garden) เป็นการจัดสวนที่เหมาะสำหรับพื้นที่หลังคาแบน (Flat Roof) เพื่อทำให้บ้านมีลูกเล่นสวยงามมากขึ้น หรือแม้แต่ในตึกอาคารที่มีพื้นที่จำกัด เช่น คอนโด อพาร์ทเมนท์ หรือตึกอาคารต่างๆ ก็นิยมจัดเป็นสวนดาดฟ้าหรือสวนระเบียงขนาดย่อมๆ เพื่อเพิ่มสีสันให้แก่พื้นที่นั้นๆ

การจัดสวนหลังคา (Green Roof / Roof Garden) นอกจากจะช่วยเรื่องความสวยงามแล้ว ยังมีประโยชน์มากมาย ตัวอย่างเช่น การช่วยลดความร้อนให้ตัวอาคาร การช่วยกรองฝุ่นและมลพิษ ทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น นอกจากนี้ สวนดาดฟ้ายังช่วยลดการเกิด ."Heat Island Effect" ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ตัวตึกอมความร้อนไว้ ทำให้บริเวณนนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณรอบๆ ปัญหานี้มักเกิดขึ้นตามกลางเมืองใหญ่ๆที่มีตึกอาคารเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดสวนดาดฟ้าจึงช่วยลดปัญหานี้ไปได้มากทีเดียว

สวนดาดฟ้า สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สวนหลังคาเบา (Extensive Green Roof) และ สวนหลังคารับน้ำหนัก (Intensive Green Roof) โดยการติดตั้งระบบจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหน้างาน

EXTENSIVE GREEN ROOF

ระบบสวนหลังคาเบา (Extensive Green roof) เป็นหนึ่งในระบบสวนดาดฟ้าที่เป็นที่นิยม เนื่องจากวัสดุมีน้ำหนักไม่มาก และเน้นพันธุ์ไม้ประเภทไม้พุ่มหรือไม้คลุมดิน การทำสวนหลังคาเบาที่ดีควรเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบาย

ทั้งนี้ d.one จึงคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับระบบสวนหลังคาเบา ซึ่งมีคุณสมบัติหลัก ได้แก่ การกักเก็บน้ำ (Retention) และ การระบายน้ำ (Drainage) ส่วนเกินออกเพื่อให้ต้นไม้มีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอ ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตและสวยงามอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ ได้แก่ ECOTEC 30R/D

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 02-0625580

INTENSIVE GREEN ROOF

ระบบสวนหลังคารับน้ำหนัก (Intensive Green Roof) หรือ เป็นการจัดสวนที่มีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก เนื่องจากปริมาณดินมาก นิยมทำเป็นกระบะปูนต้นไม้ หรือ
"Planter Box" โดยสิ่งสำคัญได้แก่ การคำนวณโครงสร้างการรับน้ำหนักก่อนการติดตั้ง

ทั้งนี้ d.one จึงคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการจัดสวนหลังคารับน้ำหนัก โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีการระบายน้ำได้ดี (Drainage) เนื่องจากปริมาณดินมาก เพื่อให้ต้นไม้มีน้ำหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตและสวยงามอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำได้แก่ ECOTEC 30R/D

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 02-0625580

ประโยชน์ของระบบหลังคาเขียว

ช่วยลดความร้อน Urban Heat Island
ระบบ green roof สามารถทำ Evapotranspiration ช่วยลดความร้อนให้หลังคา ส่งผลให้อุณหภูมิหลังคาและบริเวณใกล้เคียงลดลง
ช่วยลดปริมาณน้ำฝน Storm Water Runoff
ระบบ green roof มีถาดกักเก็บน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื่นกับดิน เมื่อฝนตกจะช่วยเก็บน้ำฝน ช่วยลดปริมาณน้ำฝนที่ต้องระบายออก
ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง
ปัจจุบันเมืองกรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวต่อคนเพียง 6.79 ตารางเมตร ระบบ green roof จะช่วยให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
ยืดอายุหลังคา
ระบบ green roof ช่วยป้องกันหลังคาจากความร้อนและแสงแดด ส่งผลให้หลังคามีอายุใช้งานยาวนานขึ้น
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาคาร
ระบบ green roof ช่วยทำให้อาคารมีความน่าอยู่มากขึ้น จากการที่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาคาร
ช่วยเรื่อง Biodiversity
green roof มีส่วนช่วยบริกหารระบบนิเวศในตัวอาคารและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม
extensive green roof system

ผลิตภัณฑ์ถาดปลูกต้นไม้ (Planting Tray) ช่วยในการกักเก็บน้ำและระบายน้ำ มีน้ำหนักเบา แข็งแรง สามารถน้ำไปใช้ได้ทั้งในระบบสวนบนหลังคา (Green Roof System) หรือ ระบบระบายน้ำใต้ดิน (Subsoil Drainage) แผ่นถาดสามารถรองรับน้ำหนักของน้ำที่ถูกเก็บกักไว้ในช่องถาดได้เหมาะกับการปลูกพืชต่างๆได้ดี

มาตรฐาน FLL สำหรับงาน green roof

FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftbau’s /or Landscape Research, Development and Construction Society) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1975 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการวิจัยพันธุ์พืช รวมถึงการนำพันธุ์พืชไปใช้งานด้านต่างๆ จากประเทศเยอรมัน

FLL ได้มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับระบบสวนหลังคา (Green Roof) มายาวนานกว่า 30 ปี โดยคำแนะนำของ FLL จะครอบคลุมตั้งแต่ แนวทางในการวางแผน การดำเนินปฏิบัติการ รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบสวนหลังคา (FLL-Guidelines) ซึ่งหลักการต่างๆที่ถูกนำมากำหนดเป็นมาตรฐาน มาจากการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคการติดตั้งสวนหลังคา จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศเยอรมัน

ถึงแม้ว่า แนวทางมาตรฐาน FLL อาจยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาทั้งหมดของระบบของสวนหลังคาที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ FLL เปรียบเสมือนเครื่องมือพื้นฐาน ในการการติดตั้งระบบสวนหลังคา ซึ่งมาตรฐาน FLL ไม่เพียงแค่ถูกใช้ในประเทศเยอรมัน แต่ยังถูกให้การยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลก

ทั้งนี้ ระบบสวนหลังคาของ d.one ติดตั้งตามระบบมาตรฐาน FLL ซึ่งมีการคำนึงถึงตั้งแต่ การคัดเลือกพันธุ์ไม้ การออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละหน้างาน รวมถึงการดูแลหลังการติดตั้ง เพื่อให้สวนหลังคามีความสวยงาม สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกรูปแบบ

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.