GREEN ROOF

การจัดสวนดาดฟ้า (Green Roof/Roof Garden) ถือเป็นการจัดสวนที่มีความแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากการออกแบบในปัจจุบันนิยมออกแบบหลังคาเป็นชนิดแบน หรือที่เรียกกันว่า Flat Roof ทำให้เราสามารถเพิ่มลูกเล่นในการตกแต่งสวนได้อย่างหลากหลายมากขึ้น หรือในอีกกรณีที่เป็นตาม คอนโด อพาร์ทเมนท์ หรือตึกอาคารต่างๆ ที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ในในการจัดสวนมากนัก เราก็นิยมจัดเป็นสวนดาดฟ้าขนาดย่อมๆ เพื่อเพิ่มสีสันให้แก่พื้นที่นั้นๆ

การจัดสวนดาดฟ้า (Green Roof / Roof Garden) นอกจากจะจัดเพื่อความสวยงามแล้ว ยังมีประโยชน์ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเป็นฉนวนกันความร้อนให้แก่ตัวอาคาร เนื่องจากดาดฟ้าของอาคารไม่ต้องสัมผัสกับความร้าอนโดยตรง มีสวนช่วยกรองความร้อนเพิ่มชั้นหนึ่ง ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น เช่น การลดการใช้เครื่องปรับอากาศ อีกทั้งการมีสวนดาดฟ้ายังเป็นตัวช่วยกรองฝุ่น และมลพิษต่างๆ ทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น และยังช่วยลดการเกิด Heat Island Effect ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ตัวตึกอมความร้อนไว้ ทำให้บริเวณนนั้นมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณรอบๆ ปัญหานี้มักเกิดขึ้นตามกลางเมืองใหญ่ๆที่มีตึกอาคารเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดสวนดาดฟ้าจึงช่วยลดปัญหานี้ไปได้มากทีเดียว

EXTENSIVE GREEN ROOF

การออกแบบบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา เช่น การเลือกใช้หลังคาเบา เพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้างและเพื่อให้สามารถออกแบบหรือตกแต่งได้หลากหลายมากขึ้น โดยตัวเลือกในการตกแต่ง เช่น การทำสวนหลังคาเบา หรือที่เรียกว่า “Extensive Green Roof” ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีไม่น้อย เพราะการจัดสวนลักษณะนี้จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวอาคาร รวมถึงช่วยลดความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆไปได้อีกด้วย

การทำ Green Roof/Roof Garden ที่ดีควรเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม คือมีความแข็งแรง ทนทานมีน้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบาย โดยทั้งนี้เอง ทาง Uniseal จึงได้มีการคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการจัดสวนหลังคาเบาชนิด Extensive Green Roof ซึ่งในทุกรุ่นจะมีด้วยกัน 2 ระบบ คือ ระบบกักเก็บน้ำ (Retention) และ ระบบระบายน้ำ (Drainage) เพื่อให้ต้นไม้มีน้ำหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ และช่วยระบายน้ำส่วนเกินออกไป ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตและดูสวยงามอยู่เสมอ

INTENSIVE GREEN ROOF

การออกแบบบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา เช่น การเลือกใช้หลังคาเบา เพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้างและเพื่อให้สามารถออกแบบหรือตกแต่งได้หลากหลายมากขึ้น โดยตัวเลือกในการตกแต่ง เช่น การทำสวนหลังคาเบา หรือที่เรียกว่า “Extensive Green Roof” ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีไม่น้อย เพราะการจัดสวนลักษณะนี้จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวอาคาร รวมถึงช่วยลดความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆไปได้อีกด้วย

การทำ Green Roof/Roof Garden ที่ดีควรเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสม คือมีความแข็งแรง ทนทานมีน้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบาย โดยทั้งนี้เอง ทาง Uniseal จึงได้มีการคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการจัดสวนหลังคาเบาชนิด Extensive Green Roof ซึ่งในทุกรุ่นจะมีด้วยกัน 2 ระบบ คือ ระบบกักเก็บน้ำ (Retention) และ ระบบระบายน้ำ (Drainage) เพื่อให้ต้นไม้มีน้ำหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ และช่วยระบายน้ำส่วนเกินออกไป ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตและดูสวยงามอยู่เสมอ

ประโยชน์ของระบบหลังคาเขียว

ช่วยลดความร้อน urban heat island
ระบบ green roof สามารถทำ Evapotranspiration ช่วยลดความร้อนให้หลังคา ส่งผลให้อุณหภูมิหลังคาและบริเวรใกล้เคียงลดลง
ช่วยลดปริมาณน้ำฝน storm water runoff
ระบบ green roof มีถาดกักเก็บน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื่นกับดิน เมื่อฝนตกจะช่วยเก็บน้ำฝน ช่วยลดปริมาณน้ำฝนที่ต้องระบายออก
ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง
ปัจจุบันเมืองกรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวต่อคนเพียง 6.79 ตารางเมตร ระบบ green roof จะช่วยให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
ยืดอายุหลังคา
ระบบ green roof ช่วยป้องกันหลังคาจากความร้อนและแสงแดด ส่งผลให้หลังคามีอายุใช้งานยาวนานขึ้น
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาคาร
ระบบ green roof ช่วยทำให้อาคารมีความน่าอยู่มากขึ้น จากการที่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อาคาร
ช่วยเรื่อง biodiversoty
green roof มีส่วนช่วยบริกหารระบบนิเวศในตัวอาคารและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม
extensive green roof system

ถาดปลูกต้นไม้ช่วยในการกักเก็บน้ำและระบายน้ำ มีน้ำหนักเบา แข็งแรง สามารถน้ำไปใช้ได้ทั้งในระบบสวนบนหลังคา (Green roof system) หรือ ระบบระบายน้ำใต้ดิน (Subsoil drainage) แผ่นถาดสามารถรองรับน้ำหนักของน้ำที่ถูกเก็บกักไว้ในช่องถาดได้เหมาะกับการปลูกพืชต่างๆได้ดี

มาตรฐาน FLL สำหรับงาน green roof

FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftbau’s /or Landscape Research, Development and Construction Society) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1975 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการวิจัยพันธุ์พืช รวมถึงการนำพันธุ์พืชไปใช้งานด้านต่างๆ จากประเทศเยอรมัน

FLL ได้มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับระบบสวนหลังคา (Green Roof) มายาวนานกว่า 30 ปี โดยคำแนะนำของ FLL จะครอบคลุมตั้งแต่ แนวทางในการวางแผน การดำเนินปฏิบัติการ รวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบสวนหลังคา (FLL-Guidelines) ซึ่งหลักการต่างๆที่ถูกนำมากำหนดเป็นมาตรฐาน มาจากการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคการติดตั้งสวนหลังคา จากผู้เชี่ยวชาญในประเทศเยอรมัน

ถึงแม้ว่า แนวทางมาตรฐาน FLL อาจยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาทั้งหมดของระบบของสวนหลังคาที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ FLL เปรียบเสมือนเครื่องมือพื้นฐาน ในการการติดตั้งระบบสวนหลังคา ซึ่งมาตรฐาน FLL ไม่เพียงแค่ถูกใช้ในประเทศเยอรมัน แต่ยังถูกให้การยอมรับจากประเทศต่างๆทั่วโลก

ทั้งนี้ ระบบสวนหลังคาของ d.one ติดตั้งตามระบบมาตรฐาน FLL ซึ่งมีการคำนึงถึงตั้งแต่ การคัดเลือกพันธุ์ไม้ การออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละหน้างาน รวมถึงการดูแลหลังการติดตั้ง เพื่อให้สวนหลังคามีความสวยงาม สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกรูปแบบ

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.