Plants for Green Roof

23
May

Plants for Green Roof

การเลือกพันธุ์ไม้สำหรับการทำระบบกรีนรูฟเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ประเภทของพันธ์ุไม้ต้องเหมาะสมกับประเภทของระบบกรีนรูฟ ได้แก่ ระบบ Extensive หรือ Intensive อีกปัจจัยที่สำคัญคือสภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญมากอีกประการหนึ่งในการเลือกพันธ์ุไม้ อากาศที่ร้อนจัดหนาวจัด ลมที่พัดแรงเมื่ออยู่บนหลังคาสูง ความหนาของชั้นดิน พันธ์ุไม้ที่เลือกควรเป็นพันธ์ุไม้ในประเทศ พันธ์ุไม้พื้นเมืองที่คุ้นเคยกับอากาศของพื้นที่นั้นๆจะช่วยทำให้ตันไม้มีชีวิตรอดอยู่ได้ ทั้งนี้รวมถึงการให้น้ำ อย่างไรก้อดี พันธ์ุไม้ที่ไม่ต้องการการดูแลมากและทนทานเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการทำกรีนรูฟ

ขนาดของพันธ์ุไม้เมื่อโตเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เพราะเมื่อต้นไม้บนกรีนรูฟโตเต็มไว ไม่ควรมีขนาดสูงเกินไปเพราะจะทำให้ดูแลรักษายาก อย่างไรก้อดีการทำกรีนรูฟไม่ได้ยากอย่างที่กังวล เพราะเมื่อต้นไม้ที่เราปลูกเริ่มจะแข็งแรง การให้น้ำหรือการดูแลอื่นๆก้อไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

Plants for Extensive Green Roof

พันธ์ุไม้สำหรับกรีนรูฟระบบ Extensive ควรจะเป็นไม้เลื้อย พืชคลุมดินที่มีลำต้นไม่สูงมาก ทนแดดและกักเก็บน้ำในตัวเองได้ดี เป็นอีกข้อดีหนึ่งของการช่วยดูดซับน้ำบนหลังคาเมื่อเกิดฝนตกแรง การระบายความร้อนจากตัวพืชบริเวณใบและรากของพืชก้อเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งของระบบกรีนรูฟ เพราะจะช่วยให้บริเวณรอบๆ นั้นเย็นลงไปด้วย

Plants for Intensive Green Roof

พันธ์ุไม้สำหรับกรีนรูฟระบบ Intensive สวนลักษณะนี้จะเหมือนสวนทั่วไป สามารถใช้ต้นไม้พันธ์ุใดก้อได้ แต่สิ่งสำคัญคือการวางระบบกันรากชอนไช ระบบกันน้ำรั่วซึม เนื่องจากต้นไม้ส่วนใหญ่มีลำต้นสูงหรือบางที่สามารถปลูกเป็นพืชสวนครัวสำหรับรับประทาน

No items found.
Written By
Sittipong Srithongkam

Related posts

blog

view blog

Get a free quote

qoute

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.